Welke grondstof gaat cement vervangen bij de productie van het beton van de toekomst?

27 juni 2022

Het is geen geheim dat de productie van cement een grote wissel trekt op de uitstoot van CO2. Daarom zoeken producenten naarstig naar alternatieven. Cementvrij beton is niet onmogelijk, alleen is het nog niet duidelijk of het kostenplaatje deze nieuwe grondstof rendabel maakt. Het is mogelijk om zogenaamd geopolymeerbeton te produceren. Hierbij is het cement vervangen door basisch geactiveerde grondstoffen als bindmiddel.

Beton is verre van duurzaam

Beton zoals het nu gemaakt wordt zorgt wereldwijd voor 4 tot 5% van de totale uitstoot van CO2. Nederlands beton is ‘iets’ schoner omdat hiervoor hoogovenslakken en vliegas worden gebruikt. Maar nog steeds is het geen grondstof die als duurzaam kan worden aangemerkt. Beton met bindmiddel dat bestaat uit basisch geactiveerde grondstoffen werd jaren geleden ook al gebruikt maar raakte in onbruik. Nu de regels in verband met het klimaat strenger worden, wordt ook cementvrij beton weer actueel.

Bouwen met circulair beton krijgt langzaam voet aan de grond

Geopolymeerbeton wordt breed toegepast

Vandaag de dag wordt geopolymeerbeton op verschillende manieren toegepast. Er worden fietspaden en andere wegen van gemaakt, maar ook fietsbruggen, vloeren in fabriekshallen en rotondes. Geopolymeerbeton wordt naar verwachting in de toekomst vaker toegepast, al zijn de proceskosten wel hoger dan voor ‘gewoon’ beton. Daar staat tegenover dat als er grootschaliger kan worden geproduceerd de kosten wellicht omlaag kunnen. Het is een kwestie van tijd voordat in de meerderheid van de aanbestedingen het gebruik van cementloos beton de standaard wordt.

Bron: Het Financieele Dagblad