Welke gemeente verdient de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland?

26 mei 2021

De titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland is een titel die een gemeente kan verdienen als er veel wordt gedaan voor inwoners met een beperking. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft deze verkiezing uit. Circa 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking als gevolg van een chronische ziekte of handicap. Het komt nog te vaak voor dat deze groep niet volwaardig kan meedraaien in de maatschappij omdat hun beperkingen te veel belemmeringen oproepen. Daarom vinden organisaties als het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en ook de VNG het belangrijk dat gemeentebesturen hierover nadenken.

Neem een voorbeeld aan Scandinavië

De VNG wijst er op dat in Scandinavische landen de verplichting geldt om de openbare ruimte ‘inclusief’ in te richten, dat wil zeggen zonder beperkingen voor mensen met een handicap. In Nederland is die verplichting er nog niet. Om gemeenten meer te stimuleren is nu de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in het leven geroepen. Alle gemeenten doen hier automatisch aan mee. Iedereen kan zijn stem uitbrengen op een speciale website, www.meesttoegankelijkegemeente.nl. Na 2 stemrondes kiest een deskundige jury uit de overgebleven kanshebbers de uiteindelijke winnaar. Om de campagne ludiek af te trappen kreeg een aantal gemeenten symbolisch een ‘gouden envelop’ overhandigd om ze op de hoogte te stellen van de verkiezing.

Welke gemeente verdient de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

VN-Verdrag Handicap door Nederland ondertekend

In 2016 ondertekende ook Nederland het VN Verdrag Handicap. Hierin verplichten overheden zich om maatregelen te nemen.  Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat dan om maatregelen voor visueel en auditief gehandicapten, rolstoelgebruikers en mensen met een hersenaandoening. Er is sindsdien al veel gebeurd. Maar met de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland wil de VNG hier nog eens extra de aandacht op vestigen. Gemeenten worden ook van harte uitgenodigd om bij elkaar op werkbezoek te gaan om inspiratie op te doen. Op die manier moet Nederland nog toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Zij moeten net als ieder ander kunnen wonen, werken, naar school gaan, sporten en aan andere vrijetijdsbesteding mee kunnen doen, aldus de initiatiefnemers.

Bron: Stadszaken