Waarom Zhengzhou toch onder water liep na zware regenval

6 maart 2022

Ook China heeft te maken met toenemende regenval als gevolg van klimaatverandering. Daarom worden er ‘sponssteden’ gecreëerd. In deze steden worden speciale maatregelen getroffen om overstroming bij zware regenval te voorkomen. Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan in Centraal-China is daar een voorbeeld van. In de zomer va 2021 viel in de regio in een tijdsbestek van 72 uur enorm veel regen. Op 20 juli viel er in 24 uur zelfs 624 mm. Ter vergelijking: Tijdens de overstromingen in Duitsland en Limburg in de zomer van 2021 viel gemiddeld 150 mm regen. Tijdens de regenval in Zhengzhou verdronken 14 mensen in de ondergelopen tunnel van een metrostation. De verbijstering was groot, want deze nieuwe stad was juist gebouwd om grote hoeveelheden regen te kunnen opvangen en absorberen.

30 proefsteden

De in China bekende landschapsarchitect Yu Kongjian ontwikkelde een concept voor sponssteden en presenteerde dit aan de Chinese regering. Die omarmde het plan en wees 30 steden aan waar het concept van Yu in de praktijk kon worden gebracht om te worden getest. Zhengzhou was daar één van. De basis van de sponsstad is dat er veel parken worden aangelegd die bij zware regenval het water zo veel mogelijk kunnen absorberen. Met zijn concept won Yu, hoogleraar aan de Universiteit van Beijing, de prestigieuze Sir Geoffrey Jellicoe Award, de hoogste onderscheiding die voor landschapsarchitectuur kan worden behaald. Natuurgebieden aanleggen is niet de enige troef. Er wordt ook gewerkt met aangelegde kanalen om water af te voeren en wegen worden voorzien van waterdoorlatend asfalt.

Waarom Zhengzhou toch onder water liep na zware regenval

Overstromingen en grote droogte

Het klimaat in China is grillig. Er zijn periodes dat 65% van de Chinese steden te maken kan krijgen met zware neerslag en daardoor overstromingen. Zo’n 400 Chinese steden krijgen ieder jaar te maken met overstromingen. Daar staat tegenover dat er ook periodes van grote droogte en watertekorten zijn. Het is dus zaak om het water tijdens zware regenval deels op te slaan, zodat dit op een later moment kan worden ingezet, bijvoorbeeld voor irrigatie.

Rivieren in bedwang houden

In Lianghekou, een stad op 70 km van Zhengzhou, waren de gevolgen van de overstromingen in de zomer van 2021 ook fors. Gebouwen liepen onder water, beschoeiingen langs de twee rivieren die langs de stad stromen werden weggeslagen. Yu is ook in deze stad bezig met het realiseren van maatregelen om de gevolgen van zware regenval in de toekomst te voorkomen of in ieder geval te beperken. Hij stelt dat hoge dammen bouwen een achterhaalde methode is. Het is beter om de rivieren meer ruimte te geven door beddingen aan te leggen die het water kunnen opnemen. Het probleem is dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van aanpassingen niet altijd daaraan wordt besteed. Mede daarom waren de overstromingen in Zhengzhou ook zo hevig.

Efficiënte maatregelen moeten de steden beschermen

Yu is er van overtuigd dat het haalbaar moet zijn om steden als Zhengzhou om te bouwen tot sponssteden die grote hoeveelheden regen aan kunnen. Aiping Chen, regionaal directeur van het Global Center of Adaption voor China, wijst er op dat er meer moet worden gedaan om regenwater af te voeren. Rivieren aanpassen met hogere dammen is niet voldoende. Het regenwater moet adequaat worden afgevoerd, het liefst zo geleidelijk mogelijk zodat de bodem het aankan. Er is nog veel werk te doen de komende jaren, maar het moet in de ogen van de deskundige zeker haalbaar zijn om overstromingen zoals in de zomer van 2021 te voorkomen.

Bron: NRC