VVD laat bezwaren tegen afschaffing hypotheekrenteaftrek vallen in formatieonderhandelingen

11 oktober 2021

Jarenlang was de hypotheekrenteaftrek het stokpaardje van de VVD. De partij maakte zich jarenlang hard voor de fiscale voordelen die de eigen huis bezitter heeft. Dat is niet meer dan logisch gezien de achterban van de partij. Maar nu de problemen op de huizenmarkt zo enorm groot zijn geeft de partij aan dat alles bespreekbaar is. Ook de ‘fiscaliteit van het eigenwoningbezit’, aldus de partij. Financieel woordvoerder Eelco Heinen sneed het punt aan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. Wel vindt de partij dat de afschaffing of aanpassing van de hypotheekrenteaftrek deel moet uitmaken van een breder pakket van maatregelen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken.

Kans op versobering groot

Ook het CDA wil maatregelen voor de woningmarkt. De ‘jubelton’, de mogelijkheid voor vermogende ouders om hun kind voor de aankoop van een huis een ton belastingvrij te schenken, mag wat het CDA betreft op de schop. Daarnaast pleiten de christendemocraten voor aanpassing van het hypotheekplafond, het maximaal te lenen bedrag voor de koop van een woning. De kans dat tijdens de formatie vergaande afspraken over dit dossier worden gemaakt is daarmee groot. Daar staat tegenover dat zowel de VVD als het CDA van mening zijn dat de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het tekort aan woningen in Nederland niet zal oplossen.

VVD laat bezwaren tegen afschaffing hypotheekrenteaftrek vallen in formatieonderhandelingen

Breed kijken naar de woningmarkt

De politiek is het erover eens dat er breed moet worden gekeken naar de problemen op de woningmarkt. Het gaat niet alleen om de hypotheekrenteaftrek en andere fiscale maatregelen maar bijvoorbeeld ook over het beschikbaar krijgen van grond om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast gaf de ChristenUnie tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aan dat de afschaffing van de verhuurdersheffing voor corporaties in het onderhandelingsakkoord voor de formatie moet worden vastgelegd. Linkse partijen pleitten al eerder voor afschaffing. De Tweede Kamer wil hierover nu geen besluit nemen en schuift dit dus door naar een volgend kabinet.

Geld beschikbaar stellen voor eenmalige investeringen

De VVD pleitte bij monde van Eelco Heinen voor financiële middelen voor eenmalige investeringen om de woningbouw te stimuleren. Hij noemde als voorbeeld het aanpakken van het stikstofprobleem. Hiervoor zou volgens de VVD de staatsschuld mogen oplopen. Dit is mogelijk omdat de schuld van Nederland ruim onder de grens van 60% van het BNP zit, zoals de Europese Unie voorschrijft. Als de staatsschuld met 1% zou worden verhoogd dan is er een bedrag van 8 miljard euro beschikbaar.

Bron: Het Financieele Dagblad