Nederlandse woningen volledig gasvrij in 2050: kan dat?

5 maart 2018

Klimaatminister Wiebes heeft een team van oud-politici benoemd die deze zomer een akkoord moeten gaan bereiken over het terugbrengen van de CO2-uitstoot in Nederland. Als concreet langetermijndoel wordt vastgesteld dat Nederlandse woningen in 2050 van het gas af moeten. Kan dat wel? Het NRC heeft de kwestie in kaart gebracht en haalt uiteenlopende uitspraken en onderzoeken van de afgelopen tijd aan.

gasvrij

 Nieuwbouwwoningen gasvrij opleveren

Het regeerakkoord kabinet-Rutte III stelt dat het mogelijk is en dat de eerste stap is om vanaf 2021 nieuwbouwwoningen gasvrij op te leveren. Vanaf dan wordt de bestaande voorraad aangepakt. Een tempo van 200.000 verduurzaamde huizen per jaar is nodig om in 2050 de gehele voorraad te hebben verduurzaamd.

Alternatieven goedkoper maken

Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie geeft aan dat hoe complex een verandering ook is, het begin is om de alternatieven goedkoper te maken. De aardgasvrije keuze zou dus ook de goedkoopste keuze moeten zijn. Momenteel is het echter zo dat een CV-ketel vervangen door een warmtepomp maarliefst € 15.000 kost. Dan is een nieuwe CV-ketel met € 1.500 een stuk voordeliger.

2050 is te laat

Volgens onderzoeksinstituut NewClimate moeten Nederlandse woningen al veel eerder gasvrij zijn. Zij voerden een onderzoek uit voor Greenpeace. Hieruit bleek dat tussen 2025 en 2035 meer dan 90 procent van het aandeel gas in de gebouwde omgeving tot nul moet worden gereduceerd om het akkoord van Parijs te halen.

Aardgas zal altijd nodig blijven

In het rapport ‘Gas op maat’ van de Koninklijke Verenging van Glasfabrikanten in Nederland wordt gepleit voor een flexibel en gebalanceerd systeem waarin gas, elektriciteit en warmte slim met elkaar samenwerken. Aardgas zal ingezet moeten blijven worden, daar waar duurzamere opties niet een goed alternatief zijn.

Één ding is duidelijk: het is een ingewikkelde kwestie en een ongelofelijke uitdaging, waarover de meningen nog aanzienlijk verdeeld zijn.

Bron: NRC