Veel verzet tegen bouw appartementencomplexen in Rotterdamse Parkhaven

7 april 2022

De gemeenteraad van Rotterdam stemde in 2021 in met de plannen voor het bouwen van appartementen in de Parkhaven in Rotterdam. Het gaat om acht woontorens die tot wel 70 meter hoog. Veel Rotterdammers zijn fel gekant tegen de plannen. Als de bouw doorgaat zal de Parkhaven veranderen van een groene laagvlakte in een dicht bebouwd gebied. De Euromast, de trots van de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog, zal erdoor in het niet vallen volgens de tegenstanders. Ook het Maastunnelcomplex en het Parksluizencomplex maken deel uit van het gebied en zijn Rijksmonumenten, net zoals de Euromast.

Bijstelling van de plannen

Vanwege de protesten werden de plannen bijgesteld. Er komen iets minder woningen omdat een aantal torens wat minder hoog worden. Ook wordt er rond de Euromast een groene zone vrijgehouden. De bedoeling is dat er zowel sociale huurwoningen komen als huurappartementen in het midden-, hoger en topsegment. De toenmalig wethouder voor wonen is nog steeds van mening dat de Parkhaven een toplocatie is voor de bouw van deze appartementen. Ondanks de aanpassingen zijn er nog steeds sceptische geluiden.

Veel verzet tegen bouw appartementencomplexen in Rotterdamse Parkhaven

Zorgen over het woonklimaat

Deskundigen maken zich zorgen over het woonklimaat als de bouwplannen eenmaal zijn uitgevoerd. Zaken als hittestress, de afvoer van hemelwater, de luchtkwaliteit en geluidshinder geven reden tot zorg. Rotterdam is nu al een stad met weinig groen. Het bebouwen van de Parkhaven met maar liefst 8 woontorens met appartementen maakt deze situatie er niet beter op. En dat in een tijd waarbij steeds meer gemeenten proberen meer groen te realiseren in de vorm van groenstroken en parken.

Alternatief plan voor de Parkhaven

Voor de Parkhaven ligt al jaren een plan klaar dat tot op heden niet is uitgevoerd. Het voorziet in herstel van de kademuren en de aanleg van een wandelboulevard met zitjes zodat de bezoekers kunnen genieten aan de Maas. De Parkhaven is één van de laatste groene gebieden die Rotterdam rijk is, het is volgens deskundigen eeuwig zonde om dit gebied te benutten voor de bouw van torens met appartementen. Door van de Parkhaven een wandelgebied te maken met parken en bomen zal dit gebied zowel nationaal als internationaal aanzien krijgen, vergelijkbaar met het Middelheimpark in Antwerpen. Henk Licher, stedenbouwkundige en cultuurwetenschapper, pleit in een opiniestuk in NRC voor een groene toekomst van de Parkhaven. Het is afwachten of zijn zienswijze bijval vindt in het college en de raad van de Maasstad.

Bron: NRC