Versoepeling stikstofnormen moet de bouwsector tegemoetkomen

23 juni 2020

De stikstofnormen voor de bouw hebben gezorgd voor veel problemen. Projecten moesten worden stilgelegd, waardoor de kosten fors opliepen. Van een deel van deze projecten was en is het onzeker of ze ooit kunnen worden voltooid. Toen kwam daar ook nog eens de coronacrisis bij. De nu lopende projecten die geen last hebben van de aangescherpte stikstofmaatregelen zullen wel worden afgerond, maar investeerders zijn terughoudend met nieuwe projecten. Om tienduizenden ontslagen in de bouw te voorkomen moest de regering met maatregelen komen om de sector te helpen.

Normen en compensatie voor de bouw nog niet bekend

Hoe hoog de stikstofnormen voor de bouw waarbinnen geen vergunning meer nodig is komen te liggen is nog niet bekend. Daarnaast komt er een compensatieregeling voor bouwbedrijven die nieuwe machines moeten aanschaffen die minder stikstof uitstoten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten van Landbouw dat borging van de regels noodzakelijk is, alsmede het opleggen van prestatienormen voor de bouw. Dit laatste is vooral bedoeld om te voorkomen dat de Raad van State ook deze nieuwe regels als onacceptabel verwerpt.

Versoepeling stikstofnormen moet de bouwsector tegemoetkomen

Regels zijn conform de voorstellen van de commissie Remkes

De Adviescommissie Stikstofproblematiek, beter bekend onder de naam Commissie Remkes, kwam recent met voorstellen om beleid te ontwikkelen dat recht doet aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. De brief van Schouten beperkt zich overigens tot de bouwsector, de halvering van de uitstoot van ammoniak door de landbouw wordt hierin niet genoemd.

Bouwend Nederland reageert terughoudend

Bouwend Nederland reageert terughoudend op de voorstellen voor het verlichten van de stikstofnormen voor de bouw. Zij pleiten voor een degelijke compensatieregeling voor het versneld afschrijven van bouwmachines die niet aan de nieuwe normen voldoen. Daarnaast is er nog niets afgesproken over de ‘gebruiksfase’ van infrastructuur en gebouwen. Als daarover geen afspraken worden gemaakt zal dit de opdrachtenportefeuille van bouwbedrijven geen goed doen. De opdrachtgevers zullen zich ook moeten conformeren aan de nieuwe regels, aldus Bouwend Nederland.

Ophef tijdens Kamerdebat

Tijdens het Kamerdebat over de brief ontstond ophef omdat Thierry Baudet van Forum voor Democratie minister Schouten typeerde als een ‘sluipmoordenaar van de landbouw’. Hoewel zowel Kamervoorzitter Arib als meerdere Kamerleden hem opriepen deze bewering terug te nemen weigerde Baudet dit. De oppositie reageerde kritisch op de voorstellen. Links vindt de plannen niet ver genoeg gaan, de PVV vindt ze overbodig. De coalitie van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie schaart zich wel achter de voorstellen van Schouten.

Bron: Het Financieele Dagblad