Verduurzaming bedrijfspanden voor 2023 een probleem?

1 november 2018

Zowel voor huizen als voor bedrijfspanden moet tegenwoordig een energielabel worden afgegeven. Voor kantoren is als doelstelling  vastgesteld dat zij vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Een inventarisatie van de kantoorpanden in Nederland leert dat zo ongeveer de helft niet zal kunnen voldoen aan die verplichting. Het Kadaster zocht uit dat 44% van de kantoorpanden in ons land op dit moment niet klaar is voor de toekomst en dat er dus nog veel werk aan de winkel is.

De wet die vanaf januari 2023 geldt stelt onomwonden dat een pand niet meer mag worden gebruikt als het energielabel lager is dan C. Dat betekent dus dat de medewerkers die er werkzaam zijn er vanaf die datum niet meer mogen werken. Het gaat om bijna 35 miljoen m2 aan kantoorruimte. Het kadaster zal vanaf nu ieder jaar een dergelijke screening doen om te zien of er voortgang zit in het verduurzamen van kantoorruimtes. Als alle bedrijven hiermee tot het laatst wachten dan wordt het nog spannend of bedrijven alle opdrachten nog wel aan kunnen.

Werk aan de winkel in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is koploper als het gaat om de achterstand in de verduurzaming. In deze provincie staat in 2018 nog ruim 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte met een energielabel van D en lager. Vooral in Den Haag en Rotterdam is nog veel werk te doen, beide steden hebben meer dan een miljoen vierkante meter kantoorruimte die nog moet worden verduurzaamd. Dit lijkt hoog, maar in Zuid-Holland en dan met name in de twee grootste steden staat verhoudingsgewijs veel kantoorruimte. De provincie Noord-Brabant staat met 5,8 m2 op de tweede plaats. Hiervan staat het grootste deel in Eindhoven. De top 3 wordt compleet gemaakt met Noord-Holland met een net iets lager aantal waarvan 2,5 vierkante meter in Amsterdam. Hiermee nemen deze drie provincies bijna 19 miljoen van de te verduurzamen kantoor- en bedrijfspanden voor hun rekening.

Groene woningboom

Bouwjaar van panden is cruciaal

Bij het berekenen van het aantal nog te verduurzamen panden valt duidelijk op dat het bouwjaar van het pand hierbij een rol speelt. Dat is natuurlijk niet zo vreemd. Vóór 1920 werden panden gebouwd zonder spouw. Dubbele beglazing en gevelisolatie werden pas vanaf halverwege de jaren 70 toegepast. Huizen van vóór 1974 hebben daardoor meestal energielabel G. Panden die tussen 1974 en 1981 werden gebouwd hebben nu label F. Voor de periode 1982 tot 1992 wordt meestal label E afgegeven en voor panden gebouwd tussen 1993 en 1999 label D.

Verduurzaming komt op gang

Omdat panden die verkocht of opnieuw verhuurd worden een energielabel moeten hebben, zijn er in de loop der jaren al veel verbeteringen doorgevoerd. Daarom blijkt in de praktijk dat veel panden die op grond van hun bouwjaar een lager energielabel zouden moeten hebben, in een deel van de gevallen al beter scoren. Veel panden van vóór 1974 hebben dus niet label G maar soms al wel label E. Dat is nog niet voldoende, maar er is dus wel een begin gemaakt. Panden die dateren vanaf de jaren 80 zijn vaak al dusdanig verduurzaamd dat ze label D of C hebben. Voor deze panden is het doel dus al bereikt of bijna bereikt.

Flevoland

Nederlands jongste provincie Flevoland is spekkoper. Hier staan alleen nog relatief nieuwe huizen om de simpele reden dat de provincie in de eerste helft van de vorige eeuw nog niet bestond. Hier geen panden uit de 20-er en 30-er jaren zonder spouwmuren. In Flevoland is het percentage van panden die moeten worden verduurzaamd de helft van dat van de rest van Nederland. En dan zijn het ook vooral huizen die van label D naar minimaal C moeten worden geüpgraded. In Eindhoven daarentegen is maar liefst 50% van de panden op dit moment niet klaar voor de toekomst. Hiermee is Eindhoven de nummer 1 als het gaat om grote steden die nog een inhaalslag op het gebied van verduurzaming moeten doen. In de provincies Groningen. Friesland, Zeeland en Limburg is het aantal panden dat moet worden verduurzaamd ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Het is de vraag of verduurzamen altijd de beste oplossing is. Sloop is wellicht ook een overweging, omdat de investeringen anders te hoog oplopen in verhouding tot de waarde van het pand in kwestie.

Bron: Vastgoedmarkt.nl