Vastgoed speelt grote rol bij zorgfraude

10 augustus 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

De directeur van Zorg Stichting Vivence (ZSV), een zorginstelling voor licht gehandicapte jongeren, heeft volgens het Openbaar Ministerie jarenlang gesjoemeld met zorggeld. In een paar jaar tijd werden miljoenen euro’s zorggeld uitgegeven aan luxe vakanties, auto’s en appartementen. Daarnaast werd er meer zorg gedeclareerd dan de instelling daadwerkelijk leverde. Middels een constructie waarbij voornamelijk het vastgoed een rol speelde, stroomden jaarlijks tonnen aan zorggeld weg naar de privérekeningen van de directeur en zijn partner. De constructie zat als volgt in elkaar: ZSV had een dochterbedrijf, ZSV Wonen II, dat vastgoed huurde en vervolgens doorverhuurde aan de instelling zelf. Dit gebeurde met een toeslag van 60%, bovenop de werkelijke huurprijs. Deze 60% extra betalingen verdwenen naar de privébankrekeningen, waardoor de directeur zijn salaris aardig kon aanvullen. Op deze manier verdween in vijf jaar tijd €2,8 miljoen, terwijl dat volgens de jaarrekeningen slechts €656.895 zou moeten zijn aan managementfees.

Het vastgoed is bij ZSV jarenlang een belangrijke schakel geweest om te kunnen frauderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de directeur van ZSV tevens een luxe appartement huurt in Rotterdam, op kosten van ZSV. Daarnaast bezit de directeur drie leaseauto’s, allen met een aanschafprijs van minimaal een ton. Niet alleen de directeur rijdt in luxe leaseauto’s, ook familieleden die op de loonlijst staan maar geen werkzaamheden uitvoeren voor ZSV, bezitten een luxe leaseauto op kosten van de zorginstelling. Dit is echter nog niet alles, ZSV draait ook op voor de €10.000 die de directeur maandelijks betaalt voor een in aanbouw zijnde villa.