Vanaf 2025 verplicht zonnepanelen op daken van nieuwe bedrijfspanden

6 juni 2022

Het kabinet stelt voor om vanaf 2025 zonnepanelen verplicht stellen voor bedrijfspanden met een dakoppervlakte vanaf 250 m2. Op die manier wil de regering het aantal zonnepanelen versneld uitbreiden. Met de maatregel moeten de klimaatdoelstellingen voor 2030 en later gehaald gaan worden. Eén van die doelen is het sterk verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De verplichting geldt voorlopig alleen voor bedrijfspanden en dus niet voor nieuw te bouwen woningen.

Zonnepanelen op overheidsgebouwen

De overheid doet zelf ook een duit in het zakje als het gaat om bedrijfspanden met zonnepanelen. Per 2025 moet minimaal 80% van de overheidsgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Minister van Klimaat Rob Jetten schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat zonne-energie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot. Door zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien hoopt de minister ook dat er minder ‘zonneparken’ nodig zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op weide- en landbouwgrond en in natuurgebieden stuit vaak op weerstand, zeker als het om grootschalige projecten gaat.

Vanaf 2025 verplicht zonnepanelen op daken van nieuwe bedrijfspanden

Belasting van het energienetwerk

Een knelpunt bij de ambities van het kabinet is dat het huidige elektriciteitsnetwerk de aanvoer van al die zonne-energie niet aankan. Daarom wordt de subsidie voor zonnepanelen op bedrijfspanden voorlopig beperkt tot 50% van de piekbelasting. Minister Jetten hoopt dat er snel meer mogelijkheden komen om de energie lokaal op te slaan, bijvoorbeeld in een ‘buurtbatterij’, waaruit geput kan worden in periodes dat zonne-energie te weinig oplevert om aan de vraag te kunnen voldoen. Huiseigenaren kunnen nog iets meer profiteren van de zogenaamde salderingsregeling. Die zou al vanaf 2023 worden afgebouwd, dat gebeurt nu pas vanaf 2025. De afbouw wordt wel versneld, zodat de einddatum blijft staan op 2031.

Bron: Het Financieele Dagblad