Tweede Kamer wil weten welke harde plannen het kabinet heeft voor de woningbouw

6 maart 2022

Follow the Money deed samen met Cobouw onderzoek naar de woningbouwplannen van het kabinet. Daaruit blijkt dat er plannen liggen voor de bouw van 1,2 miljoen woningen tot ongeveer 2035. Maar veel van die plannen zijn ‘boterzacht’ aldus het onderzoek. De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit onderzoek in een motie het kabinet opgedragen om duidelijkheid te geven over de plannen. De Kamer eist dat de plannen duidelijk in kaart worden gebracht en vervolgens openbaar gemaakt. Er is vooral gebrek aan landelijk overzicht. Ook onduidelijkheden in de plancapaciteit zorgen ervoor dat de plannen nu vaak vaag en niet transparant zijn.

Tweede Kamer wil weten welke harde plannen het kabinet heeft voor de woningbouw

Harde en zachte plannen

De Kamer is vooral ontevreden over de onduidelijkheid. Er zijn ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Daardoor is het verre van duidelijk of de huizen die op verschillende locaties in Nederland staan ingetekend er ook daadwerkelijk zullen komen. Daardoor is dus ook niet duidelijk hoeveel huizen er daadwerkelijk bij zullen komen in de komende jaren. Ook minister Hugo de Jonge van VRO is ontevreden over de huidige gang van zaken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij onder andere dat er onvoldoende sturing is vanuit het Rijk. Er is geen duidelijkheid in hoeverre het om betaalbare woningen gaat en welk type woning is gepland op een bepaalde locatie. Ook is van veel plannen nog lang niet zeker of ze wel zullen doorgaan. De plancapaciteit bij gemeenten is onvoldoende en soms is een woningbouwproject voor een gemeente niet aantrekkelijk, aldus de minister.

Planningskaart

De motie die door de Tweede Kamer werd aangenomen, ingediend door CDA, CU en VVD, pleit voor een openbare plannenkaart voor de woningbouw in Nederland tot 2050. Hierop moeten niet alleen locaties worden vermeld. Ook het soort woning dat er gebouwd wordt en de prijsklasse en of het om huur of koop gaat. Na hun onderzoek publiceerden Follow the Money en Cobouw al een digitale kaart met alle woningbouwplannen die in verschillende Nederlandse gemeenten in de pijplijn zitten. Minister De Jonge heeft nu plannen voor een Nationale Bouw- en Woningagenda die hij in maart 2022 wil presenteren. Hierin wil de minister opnemen hoe hij de plannen voor de bouw van nieuwe woningen wil versnellen om de woningnood op te lossen. Ook wordt aangegeven hoe de minister ervoor gaat zorgen dat de te bouwen woningen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van woningzoekenden.

Bron: Cobouw