Tweede Kamer pleit voor verlenging van de opkoopbescherming van koopwoningen

26 februari 2021

De Tweede Kamer pleit ervoor dat de opkoopbescherming, waar gemeenten nu gebruik van kunnen maken om beleggers te beletten woningen in bepaalde wijken op te kopen, wordt verlengd. Deze regeling moet beleggers ontmoedigen om woningen te kopen die door de eigenaar op de markt worden aangeboden, waardoor vooral starters en jonge gezinnen vaak achter het net vissen. De opkoopbescherming geldt nu voor 3 jaar, maar de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU stellen voor om deze termijn te verlengen naar 5 jaar.

Bescherming voor woningzoekenden

De maatregel moet voorkomen dat woningen in bepaalde wijken worden opgekocht door beleggers  die de woning daarna gaan verhuren. Er gelden wel bepaalde uitzonderingen. Als de woning bij de verkoop al minimaal 6 maanden werd verhuurd dan mag dit ook daarna. Als de verhuurder een vergunning krijgt is verhuren uiteraard ook toegestaan. Ook de verhuur van woningen die al in het bezit zijn van een belegger blijft gewoon toegestaan.

Tweede Kamer pleit voor verlenging van de opkoopbescherming van koopwoningen

Eigen voorstel vanuit de Tweede Kamer

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken had al eerder plannen om een wet in te voeren die opkoopbescherming regelt. Maar de Tweede Kamer vreest dat dit vertraging oploopt nu het kabinet demissionair is. Vandaar komen nu de regeringspartijen met een eigen voorstel. Dit voorstel gaat verder dan de plannen van de minister, zo wordt dus voorgesteld om de termijn te verlengen met 2 jaar. Met name de 5 grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Eindhoven en Utrecht, hadden er op aangedrongen de termijn voor de wet te verlengen, omdat een termijn van 3 jaar naar hun mening onvoldoende resultaat zou opleveren. Ook pleiten de gemeenten voor een maximale lengte van het huurcontract van 2 in plaats van 3 jaar. Het is nog niet duidelijk of ook deze wens in het wetsvoorstel is opgenomen.

Bron: Het Financieele Dagblad