Talloze projecten in onzekerheid door stikstofuitspraak Raad van State

16 september 2019

De gevolgen van de stikstofuitspraak zijn nog veel groter dan gedacht. Zo blijkt dat wel 18.000 projecten op losse schroeven komen te staan. Oorzaak is het schrappen van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde dit voorjaar dat dit programma veel te soepel is en niet meer gebruikt mag worden. Het PAS bood namelijk de mogelijkheid om door bouw toegebrachte natuurschade later te compenseren. Nu liggen veel bouwprojecten in de buurt van Natura 2000 gebieden stil. Ze zouden voor een te hoge stikstofneerslag zorgen. Compensatie is niet meer mogelijk.

Uitstel van veel grote projecten

Inmiddels zijn diverse grote projecten tot nader order uitgesteld. De plannen voor Lelystad Airport en een woonwijk in Roermond kunnen op dit moment niet doorgaan. Ook de verhoging van de maximumsnelheid op diverse snelwegen is geschrapt. Kleinere lokale projecten verkeren nog in onzekerheid of er wel of niet gebouwd mag worden. Het zal veel tijd gaan kosten om alle gevolgen van het stikstofbesluit goed in kaart te brengen. Tegelijk zoekt de politiek naarstig naar oplossingen. Ook die zijn voorlopig nog niet gevonden.

Talloze projecten in onzekerheid door stikstofuitspraak Raad van State

Oplossing lange termijn

Toch zal er een duidelijke oplossing moeten komen. Een nieuwe rekenmethode is daarom nodig om de uitstootgrenzen van stikstof te bepalen. Onder de huidige uitspraak is er nauwelijks uitstoot mogelijk. Een advies over die nieuwe grenzen laat nog op zich wachten. Hoewel er een oplossing voor de lange termijn noodzakelijk is, zullen de gevolgen blijven. Om de stikstofuitstoot te beperken, zijn maatregelen als minder bouwen in groen gebied en lagere maximumsnelheden noodzakelijk. Vooralsnog is geduld de enige mogelijkheid voor alle grote en kleine bouwprojecten die in de wacht staan.

Bron: NRC.next