Stikstofregels vormen een serieuze belemmering voor de woningbouw

17 juni 2022

Het kabinet heeft grootse plannen voor de woningbouw in Nederland. Tot 2030 moeten er minstens 900.00 woningen bij komen. Maar de stikstofuitstoot kan wel eens flink roet in het eten gaan gooien. De ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierover regelmatig overleg met minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. De Jonge is zich ervan bewust dat er niet zomaar op elke beschikbare locatie gebouwd kan worden omdat er rekening moet worden gehouden met de regels die Nederland hanteert voor de maximale uitstoot.

Stikstofbeleid wordt aangescherpt

Het kabinet ontkomt er niet aan om het beleid voor de stikstofuitstoot aan te scherpen. De Raad van State tikte de regering in 2019 op de vingers door het toen geformuleerde beleid af te keuren. In bepaalde delen van Nederland zoals De Peel in Brabant en de Gelderse Vallei moet de uitstoot met minimaal 70% omlaag. Omdat stikstof niet alleen door boeren wordt veroorzaakt maar ook woningbouw hier een bijdrage aan levert, is het geen uitgemaakte zaak dat op alle beoogde locaties gebouwd kan worden. Niet alleen de bouw van nieuwe huizen geeft uitstoot, maar ook de mensen die daar straks gaan wonen. Doordat Nederland in het verleden te weinig heeft gedaan om de uitstoot van stikstof te verminderen is de biodiversiteit op veel plaatsen aangetast.

Stikstofregels vormen een serieuze belemmering voor de woningbouw

Eerst natuur herstellen, dan pas bouwen

Minister Van der Wal meent dat de uitspraak van de Raad van State duidelijk was. Eerst moet de natuur worden hersteld en de stikstofuitstoot omlaag. Daarna kunnen er pas vergunningen worden verleend voor woningbouw. Minister De Jonge hoopt in oktober de lange termijn planning rond te hebben. Hij wil minimaal 250.000 sociale huurwoningen laten bouwen en 350.000 betaalbare huur- en koopwoningen in het middensegment. In hoeverre boeren moeten plaatsmaken voor woningbouw is nu nog niet te zeggen, aldus minister Van der Wal. Feit is dat er in het noorden en oosten van Nederland meer ruimte is dan in de Randstad. Maar het is zeker niet zo dat er overhaaste beslissingen worden genomen.

Fel protest tegen de stikstofplannen

Minister Van der Wal presenteerde p 10 juni haar stikstofplannen aan de Tweede Kamer. Dit leidde direct tot felle reacties onder boeren, omdat in de plannen wordt aangegeven dat een deel van de boerenbedrijven het veld zal moeten ruimen. Een aantal boeren trok naar de woning van de minister om daar verhaal te halen. Deze actie kreeg positieve maar ook negatieve reacties uit de sector. Onder andere Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging veroordeelde het protest.

Bron: NRC