Schiet de Nederlandse staat verzekeraar Woningborg te hulp met een kapitaalinjectie?

7 oktober 2021

Woningborg is de grootste afbouwverzekeraar in Nederland. Zij verzekeren bouwprojecten maar zitten nu aan hun ‘plafond’. Nieuwe projecten kunnen dus niet meer worden verzekerd en liggen daardoor stil. Deze vertraging levert uiteraard flinke financiële schade op. Daarom gaan er nu stemmen op dat de landelijke overheid de verzekeraar met een kapitaalinjectie te hulp moet komen. Maar deze stap lijkt niet waarschijnlijk. Het zou namelijk neerkomen op ongeoorloofde staatssteun.

Bevoordelen van bedrijven is een no go

De landelijke overheid is het niet toegestaan om een individueel bedrijf een kapitaalinjectie te geven, ook al gaat het om een lening of om een borgstelling. Een andere mogelijkheid is om de hele sector te ondersteunen, al moet het Rijk dan weer oppassen geen buitenlandse partijen te benadelen. Hoogleraar mededingingsrecht Tom Ottervanger van de Universiteit Leiden waarschuwt dat het geven van steun niet eenvoudig is. Als er steun wordt gegeven moet dit het algemene belang dienen, licht hij toe. Je kunt je afvragen of dat het geval is bij woningbouw, nu er een enorm tekort aan woningen is.

Schiet de Nederlandse staat verzekeraar Woningborg te hulp met een kapitaalinjectie

Landelijk Garantiefonds Woningbouw

Om huizenkopers de garantie te bieden dat hun huis wordt afgebouwd, ook als de bouwer failliet gaat, werd in de jaren 70 van de vorige eeuw het Garantiefonds Woningbouw in het leven geroepen. De Nederlandsche Bank vond dat dit garantiefonds geen bestaansrecht meer had en daarom werd het in 2020 ontbonden. Toen ontstonden de zelfstandige afbouwverzekeraars zoals Woningborg. Bouwgarant en SWI, de andere twee bedrijven die zich bezighouden met afbouwverzekeringen doen dit niet zelfstandig maar besteden de feitelijke verzekering uit aan HDI Global, een Duitse verzekeraar. Woningborg had het als zelfstandige verzekeraar zwaar. In 2018 en 2019 kreeg het bedrijf te maken met miljoenen verliezen. Stevige ingrepen verbeterden de solvabiliteit in 2020 naar 190%, het dieptepunt lag op 111%.

Kapitaal vanuit de bouwsector

Deskundigen zijn van mening dat de bouwsector Woningborg te hulp zou moeten komen door geld op te halen voor een garantstelling, Zij hebben er immers belang bij dat hun bouwprojecten niet stil komen te liggen als gevolg van het feit dat er geen afbouwverzekering kan worden afgesloten. Hypotheekverstrekkers eisen dit vaak bij het verstrekken van een hypotheek aan een koper. Het is de vraag wat er gebeurt als de kapitaalinjectie uitblijft. De andere twee verzekeraars hebben dergelijke problemen niet omdat zij met HDI Global een solide verzekeraar achter zich hebben staan.

Bron: Het Financieele Dagblad