Niet-routinematig werk leent zich bij uitstek voor werken op kantoor

1 november 2021

Al voordat de coronapandemie toesloeg werd er gekeken naar en gediscussieerd over werken op kantoor versus thuiswerken. Wanneer is werken op kantoor noodzakelijk en wanneer kun je prima thuiswerken? In zijn column in NRC Next gaat Ben Tiggelaar hier nader op in. Hij constateert dat uit onderzoek onder meer naar voren komt dat op kantoor werken en dus samenwerken met collega’s vooral belangrijk is bij niet routinematige klussen. Judith en Gary Olson, twee vooraanstaande Amerikaanse onderzoekers, keken jaren geleden al naar nut en noodzaak van fysiek samenwerken. Als er fysiek contact is verloopt de communicatie altijd vlotter en soepeler dan wanneer er op afstand wordt gecommuniceerd.

Common Ground

Bij fysiek samenwerken op kantoor kun je handig gebruik maken van common ground. Als je rechtstreeks communiceert kun je aan de reacties van je gesprekspartner(s) zien of je boodschap overkomt of niet. Als je merkt dat dat niet het geval is kun je je strategie aanpassen door je idee bij te stellen of te verduidelijken. Wanneer je in de vergaderkamer zit met een groep en je doet een voorstel, dan zie je vaak in een oogopslag of de rest het met je eens is. Als je vergadert via Zoom is dat een stuk lastiger en moet er vaak per persoon worden gecheckt of het idee akkoord is of niet. Dat kan over iets wezenlijks gaan, maar ook bij het vaststellen van de volgende bijeenkomst duurt het akkoord van iedereen vaak al langer dan bij een fysieke bijeenkomst.

Niet-routinematig werk leent zich bij uitstek voor werken op kantoor

Profiteer van de meerwaarde van samenwerken

Bij veel bedrijven en instellingen wordt gedeeltelijk thuisgewerkt en gedeeltelijk op kantoor. Ook na corona blijft dit op veel plekken zo. Het is volgens de Olsons belangrijk om de momenten dat je samen met je collega’s op kantoor bent, zo goed mogelijk te besteden. Gebruik de tijd voor het verdelen van nieuwe klussen, voor het uitwisselen van ideeën en het oplossen van knelpunten. Want dat gaat een stuk makkelijker als je fysiek bij elkaar bent, ook en vooral vanwege het optimaal profiteren van de common ground binnen het bedrijf.

Bron: NRC Next