Renswoude geeft het goede voorbeeld met nieuwbouw van woningen

26 mei 2021

De woningbouw in Nederland is al geruime tijd een zorgenkind. Er is dringend behoefte aan meer huizen, maar het realiseren van nieuwbouw gaat lang niet overal met de gewenste snelheid. Een voorbeeld waar het goed gaat is Renswoude in de provincie Utrecht. Deze plaats in de Gelderse Vallei heeft duidelijk minder moeite om de plannen voor uitbreiding te realiseren. Het is één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland.

Ruim 20% meer woningen in Renswoude

Sinds 2010 zijn er in Renswoude 372 huizen bij gekomen. Dat lijkt niet veel, maar het gaat het dan ook niet om een grote stad. De woningbouw gaat hier sneller dan in vrijwel alle andere gemeenten. Er is sprake van een toename van ruim 20%. Veel gemeenten zullen met jaloezie kijken hoe in Renswoude in iets meer dan 10 jaar een complete woonwijk uit de grond is gestampt. Een wijk met rijtjeshuizen en vrijstaande huizen in verschillende categorieën, zowel koop als huur.

Renswoude geeft het goede voorbeeld met nieuwbouw van woningen

Veel gemeenten kampen met vertragende problemen

In veel gemeenten stagneert de woningbouw vanwege diverse oorzaken. Grond die versnipperd is omdat een handige vastgoedeigenaar deze in kleine kavels aan tientallen beleggers heeft verkocht bijvoorbeeld. Beleggers die nu allemaal de hoofdprijs willen voor hun grond. Maar ook bezwaarprocedures en een tekort aan mensen en middelen spelen gemeenten parten. Essentieel is dat de gemeente de eigenaar is van de grond. Dat voorkomt veel vertragingen. In Renswoude lukte dat door de woningbouw te realiseren op aangekochte grond van de familie Taets van Amerongen, die ook het bekende Kasteel Renswoude bezit. Een aantal agrarische bedrijven die gebruik maakten van de landerijen hebben grond aan de andere kant van het dorp aangeboden gekregen. Sommigen werden uitgekocht. Dat kostte uiteraard geld, maar die kosten werden terugverdiend met de verkoop van de woningen.

Eigen woningbedrijf

Een belangrijk verschil met andere gemeenten is dat Renswoude nog steeds een eigen woningbedrijf heeft. Daardoor heeft het gemeentebestuur een belangrijke stem over het ontwikkelen van de huurwoningen in de gemeente. Er werd bovendien gewerkt met een flexibel bestemmingsplan. Zo kon er de afgelopen periode naar behoefte worden gebouwd. Waren dat goedkope rijtjeshuizen dan kwamen die er. Was er vraag naar vrijstaande koopwoningen dan werden die gebouwd. Niet elke fase hoefde opnieuw langs de gemeenteraad. De gemeenteraad werd zeker niet buitenspel gezet. Een wens van de raad om de helft van de huizen te laten vallen in de categorie goedkope huur- en koopwoningen werd gerespecteerd. Inmiddels zijn er plannen voor een tweede woonwijk. Deze zal wat meer voeten in de aarde hebben, omdat de grond die de gemeente daarvoor op het oog heeft in bezit is van meerdere partijen.

Bron: Cobouw