Schone lucht is een burgerrecht

28 augustus 2017

Bron: NRC Handelsblad

Vooral in grote steden wordt volgens Milieudefensie niet voldaan aan normen voor luchtkwaliteit. Woensdag diende een kort geding. Voor de tweede keer probeert een milieuorganisatie de staat via de rechter te dwingen maatregelen te nemen tegen milieuvervuiling. Dit keer om te voldoen aan de EU-norm voor luchtkwaliteit.

Milieudefensie besloot tot een kort geding omdat de geëiste rechtszaak pas in november gepland staat. Milieudefensie heeft een jaar geleden al gevraagd om deze rechtszaak maar kreeg pas kortgeleden antwoord hierop. Eigenlijk moest Nederland al in 2010 voldoen aan de normen, maar er werd uitstel aangevraagd tot en met 2015. Nu wordt er vooral in grote steden nog stééds niet voldaan aan die eis. Het kabinet voerde zelfs maatregelen in die juist averechts werken, zoals de 130-kilometerlimiet op snelwegen.

Volgens de advocaat van de organisatie is de zaak simpel: er zijn harde normen, en daar voldoet Nederland niet aan. In andere Europese landen zijn bovendien soortgelijke zaken gewonnen door milieuorganisaties. Milieudefensie klaagt erover dat een EU-wet die geldt in Nederland wordt overtreden. Daar kan iedere burger over procederen.

Lastige punten zijn het aantonen van een spoedeisend belang en de vorderingen die Milieudefensie stelt. De organisatie kan wellicht gelijk krijgen, maar de vraag is of de rechter inderdaad de staat in toom kan houden. Daarmee begeeft deze kwestie zich op politiek terrein. Voor Milieudefensie telt het ook als een gunstige uitspraak zorgt voor politieke discussie. De staat verdedigde zich door te stellen dat er al heel veel gedaan wordt om de luchtkwaliteit naar de norm te brengen.

Op 7 september is de uitspraak.