Provincie Gelderland wil thuiswerken stimuleren met vouchers voor werkgevers

1 april 2021

Bij de uitbraak van corona in Nederland in maart 2020 werd thuiswerken de norm. De provincie Gelderland loopt vooruit op de periode na corona en wil dat ook dan het thuiswerken gedeeltelijk ins stand blijft. Om dit doel te bereiken kunnen bedrijven, stichtingen en gemeentelijke overheden vouchers krijgen. Zo moeten ze het thuiswerken aantrekkelijk maken voor hun medewerkers. Hiermee kunnen bedrijven advies inkopen hoe zij het thuiswerken goed kunnen inrichten om dit voor hun personeel aantrekkelijk te maken en te houden.

Provincie Gelderland wil thuiswerken stimuleren met vouchers voor werkgevers

Thuiswerken heeft duidelijk voordelen

De provincie Gelderland wil inspelen op de voordelen die thuiswerken biedt. Minder files en daardoor een betere bereikbaarheid. Uiteraard spelen de voordelen voor het milieu ook een rol. Schonere lucht is de provincie een subsidie van maximaal 4.000 euro per voucher waard om bedrijven en instellingen te ondersteunen. Bedrijven en instellingen met minimaal 50 werknemers kunnen de kosten van extern advies tot maximaal 80% vergoed krijgen.

Een thuiswerkplan met de zaken binnen het bedrijf regelen

Een bedrijf of instelling dat voor de subsidie voucher in aanmerking wil komen biedt aan de provincie Gelderland een thuiswerkplan aan, dat tot stand komt met hulp van een extern adviseur. In dit plan worden de regels, maar ook de faciliteiten voor thuiswerken vastgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om materiële zaken zoals een goede bureaustoel of een thuiswerkvergoeding. In het plan moeten ook aandachtspunten staan hoe medewerkers gemotiveerd worden. Daarnaast ook hoe het contact met collega’s en leidinggevenden is geregeld.

Bron: Het Financieele Dagblad