Planning voor woningbouw in de Metropool Regio Amsterdam schiet ernstig tekort

3 september 2021

Er zijn grote zorgen over de woningbouw in de Metropool Regio Amsterdam (RMA). Amsterdam heeft een enorme opgave voor de komende jaren als het om woningbouw gaat. Omdat de praktijk leert dat plannen voor woningbouw vaak worden uitgesteld en aangepast, is het maar de vraag of de MRA aan die hoge verwachtingen kan voldoen.

Realistisch plannen is de eerste stap

Het is zeker niet de bedoeling dat Amsterdam zich dan maar neer moet leggen bij het feit dat de opdracht voor de woningbouw niet wordt gehaald. Het is juist zaak om te streven naar een zo realistisch mogelijke planning. De situatie in Amsterdam is nijpend. Voor een huurwoning sta je tientallen jaren op de wachtlijst. Voor een koopwoning kom je alleen in aanmerking als je fors boven de toch al enorm hoge vraagprijs kunt bieden. Daarom is het volgens onderzoeksbureau RIGO, dat in opdracht van de MRA het woningbeleid onder de loep nam, van groot belang dat alle mogelijkheden voor woningbouw zo optimaal mogelijk worden benut.

Planning voor woningbouw in de Metropool Regio Amsterdam schiet ernstig tekort

17.500 woningen per jaar

De MRA wil in de komende jaren jaarlijks 17.500 woningen realiseren. Het gaat daarbij om nieuwbouw maar ook om transformatie van kantoor- en winkelpanden en om het splitsen van woningen. Dat betekent voor een periode van 5 jaar zo’n 87.500 woningen. Maar de plancapaciteit tot 2025 gaat uit van slechts 63.500. Kijkend naar de wat langere termijn tot 2030 zit er een verschil tussen de ambitie en de daadwerkelijke planning van 10.500 woningen, 117.500 versus 107.000. Ongeveer 46% van de bouwlocaties bevindt zich op plaatsen waarvoor nog geen definitief bestemmingsplan is. Er zijn plannen om daar te gaan bouwen, maar er moet nog heel veel water door de Amstel wil het daadwerkelijk zover komen. Voor deze locaties geldt dat er zienswijzen tegen het bestemmingsplan kunnen worden ingediend en later is er nog een mogelijkheid voor bezwaar en beroep.

Onduidelijkheid over woningtypen

Een ander punt van zorg is dat bij de plannen die de MRA heeft voor woningbouw vaak nog niet bekend is om wat voor huizen het gaat. Wordt het laagbouw of worden het appartementen? Daarover moet in de helft van de gevallen nog een definitief besluit worden genomen. De bouw van een ‘grondgebonden woning’ neemt ongeveer een jaar in beslag. Voor de bouw van appartementen wordt minimaal anderhalf jaar gerekend. Die termijnen worden alleen gehaald als het de aannemer lukt om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Van een kwart van de ruim 117.000 woningen die de Metropool Regio Amsterdam wil laten bouwen moet nog worden besloten of het gaat om sociale huurwoningen, koopwoningen of woningen in de middenhuur of de vrije sector huur.

Werken met realistische cijfers

Het zou voor de MRA al een stuk duidelijker zijn als er gewerkt werd met realistische cijfers voor de woningbouw. Dat maakt de plannen immers een stuk concreter. Amsterdam moet zeer nadrukkelijk gaan kijken naar buitenstedelijke locaties voor woningbouw. Daar is meer ruimte en kan dus meer worden gebouwd. Binnenstedelijke locaties zijn vaak beperkt waardoor het gaat om slechts enkele woningen, waarvoor wel de volledige procedure van omgevingsplan en bijbehorende bezwaarprocedures moet worden doorlopen. Natuurlijk is voor buitenstedelijk bouwen meer tijd en geld nodig voor het aanleggen van een goede infrastructuur. Maar deze extra ‘hobbel’ zal meer opleveren dan wanneer de MRA zich voor woningbouw vrijwel uitsluitend richt op binnenstedelijk bouwen, aldus deskundigen.

Bron: Stadszaken