Omzetstijging in de bouwsector op hoogste punt sinds het begin van de coronacrisis

2 maart 2022

De bouwsector heeft een goed jaar achter de rug. De omzetstijging bedroeg gemiddeld 11% in het laatste kwartaal van 2021. Over dat hele jaar behaalde de sector een gemiddelde groei van iets meer dan 8%. Dat betekent dat de bouw de hoogste groeicijfers heeft behaald sinds ons land in 2020 in de greep van de uitbraak van corona kwam.

Groei in verschillende sectoren

De enige bouwsector die het wat minder deed in 2021 was de grond-, weg- en waterbouw. Bedrijven in deze sector met 10 tot 100 werknemers behaalden een negatief resultaat van -1%. De groei was het sterkst in de specialistische bouw met 13%. De sector burgerlijke en utiliteitsbouw behaalde een positief resultaat van 12,4%. Ook het aantal faillissementen daalde verder, naar 305 in 2021. Ter vergelijking: in 2013, toen de woningcrisis zo ongeveer op het hoogtepunt was, stopten 1500 bouwbedrijven als gevolg van een faillissement.

Omzetstijging in de bouwsector op hoogste punt sinds het begin van de coronacrisis

Fors hogere bouwkosten

Door schaarste aan materialen en flink gestegen loonkosten liepen de bouwkosten voor bedrijfspanden in 2021 verder op. Voor nieuwbouwpanden bedroeg de stijging zelfs 5%, vertaald in euro’s zo’n 1,2 miljard. Totaal ging het om een stijging van 2,1% en een bedrag van 1,8 miljard euro. Voor woningen is er sprake van een forse stijging van de kosten voor verbouwingen. Die kosten vielen in 2021 ruim 14% hoger uit dan een jaar eerder. De kosten voor nieuwbouw van woningen daalden zelfs met 2,5%. De omzetstijging in de bouwsector leidt ertoe dat de vraag naar vakbekwaam personeel, die toch al hoog lag, alleen nog maar verder toeneemt.

Er worden verschillende initiatieven genomen om meer mensen in de bouwsector te laten instromen, maar dit is nog niet voldoende om aan de behoefte te kunnen voldoen. Een oorzaak is onder andere dat minder arbeidsmigranten naar Nederland komen om hier te werken omdat ze in eigen land inmiddels ook een goed salaris kunnen verdienen. Dit geldt onder andere voor Polen.

Bron: Cobouw