Nog geen stijging van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen

1 februari 2022

Ondanks dat iedereen de noodzaak ziet om meer woningen te bouwen in Nederland daalde het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Nederland in 2021 licht. Er kwamen bijna 69.000 nieuwe huizen bij. In 2019 en 2020 was de groei hoger, maar in de periode 20212 tot en met 2018 werden er jaarlijks minder nieuwe woningen opgeleverd dan in 2021. De totale woningvoorraad groeide met een krappe 1% tot ruim 8 miljoen huizen.

Meeste nieuwe huizen in Amsterdam

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in Amsterdam 4675 nieuwe woningen gebouwd. Dat is qua gemeente het grootste aantal. In de periode 2019 tot 2021 nam het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen licht af. 2014 was een dieptepunt als het gaat om het aantal nieuwe woningen. In dat jaar steeg de woningvoorraad met slechts 45.000 nieuwe huizen. In de jaren 2015 tot en met 2018 werden er jaarlijks steeds iets meer nieuwe huizen gebouwd. Daarna ging dat aantal dus weer licht naar beneden.

Nog geen stijging van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen

Twee jaar voordat de spa de grond in gaat

Vanaf het moment dat de bouwvergunning wordt aangevraagd tot het moment dat de bouw van nieuwe woningen daadwerkelijk start zijn er gemiddeld 2 jaren verstreken. In 2021 kwamen er ruim 77.000 nieuwe huizen bij. Het gaat daarbij niet alleen om opgeleverde nieuwbouwwoningen, maar ook om transformatie van winkels en kantoren tot woningen. Ook kan door sloop, samenvoeging of splitsing het aantal woningen in Nederland veranderen.

Bron: Het Financieele Dagblad