Nieuwe kabinetsplannen voor de woningbouw

28 december 2021

Na een maandenlange formatie lijkt het er toch van te gaan komen dat Nederland een nieuwe regering krijgt. Het kabinet maakt in het regeerakkoord de plannen voor de komende periode bekend. Op het gebied van woningbouw zijn de kabinetsplannen ambitieus. In het oog springend voornemen is dat het kabinet het aantal nieuwe woningen vanaf 2022 wil verhogen naar 100.000 per jaar. Nu ligt dat aantal nog op 75.000.

Nieuwbouw en transformatie van kantoor- en andere bedrijfspanden moet leiden tot het beoogde aantal van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Twee derde van de nieuw te bouwen of te realiseren woningen is bedoeld voor speciale groepen zoals starters, mensen met een middeninkomen en senioren. Daarnaast moeten er jaarlijks ook 15.000 tijdelijke noodwoningen worden gerealiseerd. Die zijn bedoeld voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld na een echtscheiding of in verband met werkaanvaarding in Nederland.

Nieuwe minister

Er werd al langer gepleit voor een apart ministerie om de woningbouw te stimuleren. Dat komt er inderdaad. Uit de kabinetsplannen wordt duidelijk dat er een ministerie van VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) komt. De minister krijgt de verantwoordelijkheid om samen met provincies en gemeenten de regie te voeren over de woningbouw. Er komt een budget voor infrastructuur beschikbaar van 3,7 miljard euro voor de komende vijf jaar. Ook daarover krijgt de nieuwe minister de eindverantwoordelijkheid.

Het nieuwe kabinet maakt de plannen voor de woningbouw bekend

Afschaffing verhuurderheffing

De door woningcorporaties zo verfoeide verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dat gebeurt echter niet meteen. Pas in 2023 wordt de heffing verlaagd, afschaffing staat op de agenda voor 2025 en valt dus na de huidige kabinetsperiode. In ruil daarvoor wil de regering harde afspraken maken met de woningcorporaties voor de bouw en verduurzaming van voldoende sociale huurwoningen. Ondanks dat de verhuurderheffing niet meteen wordt afgeschaft is Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties blij met de plannen, aldus voorzitter Martin van Rijn.

Hypotheekrenteaftrek blijft in stand

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie hadden in hun programma de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek opgenomen. Dat gaat niet gebeuren. Ook wordt de waarde van eigen woningbezit niet extra belast. Wel wordt de ‘jubelton’ afgeschaft. Deze belastingvrije schenking die ouders aan een kind kunnen doen om een woning te kopen heeft het doel niet bereikt aldus de coalitie. De huren voor woningen in de vrije sector worden gereguleerd, maar het kabinet is van mening dat het wel rendabel moet blijven voor bijvoorbeeld pensioenfondsen om in vastgoed te beleggen. Wie straks een huis koopt voor de verhuur betaalt geen 8 maar 9% overdrachtsbelasting.

Bron: Het Financieele Dagblad