Nederlandse bouwbedrijven halen meer bouwopdrachten in eigen land binnen

20 juni 2022

Uit onderzoek door Cobouw blijkt dat Nederlandse bouwbedrijven het goed doen op de markt voor bouwopdrachten in eigen land. In 2021 haalden zij flink meer werk binnen dan buitenlandse concurrenten. Uit gegevens uit TenderNed, het aanbestedingsnetwerk van de Nederlandse overheid, blijkt dat Nederlandse bouwers het goed doen. Werden in voorgaande jaren opdrachten nog vaak gegund aan buitenlandse bedrijven, nu halen zij vaak de opdracht binnen. In 2017 ging nog ruim 65% van de Europees aanbestede opdrachten naar buitenlandse bedrijven.

Nederlandse bouwbedrijven halen meer bouwopdrachten in eigen land binnen

Projectontwikkelaars kiezen voor kwaliteit

Uit de cijfers van Cobouw blijkt dat 8 op de 10 gunningen werden toegekend op basis van prijs-kwaliteitverhouding en gingen daardoor naar Nederlandse bouwbedrijven. In 14% van de aanbestedingen werd gekozen voor de laagste prijs. In totaal ging het in 2021 om zo’n 400 aanbestedingen ter waarde van 3,4 miljard euro. De grootste aanbesteding betreft het herstel van kademuren in Amsterdam. Deze opdracht, ter waarde van 750 miljoen euro, werd eveneens door een Nederlands consortium binnengehaald en betreft 200 kilometer kademuur. De werkzaamheden zullen zo’n 6 jaar in beslag gaan nemen. De meeste opdrachten gingen naar Heijmans Bouw en Strukton Rail. De trend is dat er vaker op kleine projecten wordt ingeschreven. Deze hebben een kleiner financieel risico als het gaat om kostenoverschrijding. Dit risico ligt meestal bij de bouwbedrijven.

Tweefasen aanbesteding

Om conflicten over fors hogere bouwkosten te voorkomen wordt er volgens een nieuw systeem aanbesteed. Bouwer en projectontwikkelaar bespreken nu vooraf de financiële risico’s en maken hier afspraken over. Dit moet problemen voorkomen zoals bij de renovatie van de Afsluitdijk en de problemen met de Zeesluis IJmuiden. Daar leidden enorme kostenoverschrijdingen tot gerechtelijke procedures die uiteindelijk met financiële schikkingen moesten worden opgelost.

Bron: NRC