Nederland dreigt toppositie als vestigingsland voor bedrijven te verliezen

15 december 2020

Philips topman Van Houten voorspelt dat Nederland over 5 jaar zijn positie als populair vestigingsland voor bedrijven kwijt is als het beleid voor ondernemingen niet wordt gewijzigd. Belangrijke oorzaken zijn achterstanden met leesvaardigheid bij leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs en het feit dat Nederland achterblijft op het gebied van ICT. Slechts 15% van de jongeren kiest een vervolgstudie in een technische richting. Daardoor kunnen bedrijven onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden.

Investeren in infrastructuur

Van Houten pleit voor forse investeringen in de infrastructuur. Nederland teerde decennia lang op de aantrekkingskracht van Schiphol en de Rotterdamse haven. Maar er is meer nodig. Er moet volgens de Philips topman worden geïnvesteerd in onder andere hogesnelheidstreinen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland en daarbuiten. Zeker nu thuiswerken meer gebruikelijk wordt, kunnen werknemers ook in andere delen van Nederland wonen, waar meer ruimte is. Voor het essentiële samenzijn met collega’s voor bijvoorbeeld creatief overleg, kan dan gebruik worden gemaakt van comfortabel vervoer.

Nederland dreigt toppositie als vestigingsland voor bedrijven te verliezen

Brainport Eindhoven dient als voorbeeld

Van Houten wijst naar Brainport Eindhoven als voorbeeld van hoe kennis en bedrijvigheid kan samenwerken. Wil Nederland een populair vestigingsland voor bedrijven blijven, dan moet deze bundeling de basis zijn. In Eindhoven werken bedrijven als Philips en ASML nauw samen met de universiteit. Het heeft echter wel 20 jaar geduurd voordat Brainport Eindhoven zijn huidige status van één van de meest innovatieve regio’s in de wereld. Er zijn meer regio’s waar kansen liggen, zoals Amsterdam, Wageningen en Delft. Nederland kan zich dan blijven meten met metropolen als Shanghai en New York, maar dan wel met het positieve leefklimaat van Europa.

Europese politiek werkt belemmerend

Volgens Van Houten werkt de EU de economische groei in Europa tegen. Fusies tussen Tata Steel en ThyssenKrupp en treinbouwers Siemens en Alstom mochten niet doorgaan. In Europa is een veelvoud van telecomaanbieders actief, waardoor innovaties uitblijven, zoals optimale uitrol van het 5G netwerk. In Amerika en China gaat dat heel anders. Daar ontstaan wel grote machtsblokken die genoeg geld en kennis hebben om te innoveren. Wil Nederland zijn toppositie als populair vestigingsland voor bedrijven niet verliezen, dan moet er op korte termijn iets gebeuren, aldus de Philips CEO.

Bron: Het Financieele Dagblad