Moet minister De Jonge gemeenten afrekenen op het aantal afgegeven bouwvergunningen?

24 mei 2022

Ed Groot is journalist en zat voor de PvdA in de Tweede Kamer. Volgens hem is het veel efficiënter als minister De Jonge gemeenten voortaan afrekent op het aantal afgegeven bouwvergunningen in plaats van het aantal gebouwde woningen. Dit is kansrijker, omdat het aantal vergunningen meer zegt over de ambities van een gemeente dan het aantal daadwerkelijk opgeleverde woningen. Bij dat laatste spelen factoren een rol als gebrek aan materialen en een tekort aan personeel op de bouwplaats. Daar kan de gemeente vaak niet veel aan veranderen.

Gemeenten afrekenen op eigen beleid

Het college van Amsterdam sloeg zich de afgelopen periode regelmatig op de borst over het aantal woningen dat wordt opgeleverd. Maar dit was niet de verdienste van het huidige college. Het ging hier vooral om woningen waarvoor de plannen en dus ook de vergunning al ver voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. De afgegeven bouwvergunningen door gemeenten geven de intentie aan om woningen te bouwen. Aan de hand daarvan kan worden getoetst of een gemeente genoeg doet om de doelstellingen voor woningbouw te halen.

Moet minister De Jonge gemeenten afrekenen op het aantal afgegeven bouwvergunningen

Sneller beslissen, minder eisen

Als de minister kijkt naar het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen zal dit gemeenten prikkelen om de besluitvorming over een bouwproject sneller af te handelen. Ook zullen gemeenten minder veeleisend worden richting projectontwikkelaars waardoor het bouwen van de huizen niet meer rendabel is. Volgens Ed Groot is het raar om projectontwikkelaars die winst willen maken te veroordelen. Producenten van schaarse goederen berekenen nu eenmaal een hogere prijs voor hun product. In talrijke sectoren is dat normaal. Maar als het gaat om het bouwen van huizen wordt hierop afgerekend. Een ongewenste situatie volgens de journalist.

Bron: Het Financieele Dagblad