Maatregelen van het kabinet nodig om corporaties meer te laten investeren

16 september 2021

Begin september 2021 was er in Amsterdam een grote demonstratie tegen de wooncrisis in Nederland. Steeds meer mensen vinden dat het zo niet langer kan. Een tekort van inmiddels ruim 330.000 woningen, dat snel verder op gaat lopen tot een miljoen rond 2030. Nederland telt inmiddels zo’n 40.000 daklozen en dat zijn dan alleen nog de mensen die ‘in beeld’ zijn bij instanties. En dan gaat het nog niet om alle mensen die weliswaar niet op straat leven maar wel graag een eigen woning willen maar die nu niet kunnen vinden of niet kunnen betalen.

Miljardentekorten bij woningcorporaties

De toenmalige regering voerde in 2013 de verhuurdersheffing voor woningcorporaties in. Sindsdien vloeide er op die manier zo’n 11 miljard  richting de staatskas. Maar woningcorporaties hebben mede hierdoor onvoldoende financiële middelen om te bouwen, te renoveren en te verduurzamen in de sociale sector, hun primaire domein. Hierdoor zal de wooncrisis in Nederland alleen nog maar verergeren. Het tekort bij de corporaties loopt volgens onderzoekers op tot ruim 116 miljard tot 2035.

Maatregelen van het kabinet nodig om corporaties meer ruimte te geven om te investeren

Den Haag is aan zet

Het kabinet wordt aangespoord om maatregelen te nemen om de woningnood snel op te lossen. Dat de trage formatie van een nieuw kabinet daar niet aan bijdraagt mag duidelijk zijn. het tekort aan woningen treft de gehele samenleving. Ouderen kunnen niet verhuizen uit hun vaak te grote woningen omdat er onvoldoende goede seniorenhuisvesting is. Studenten vinden geen kamer. Starters met een goede baan en inkomen kunnen geen woning huren of kopen. Er is onvoldoende huisvesting voor vluchtelingen en kwetsbaren in de maatschappij. Aan al deze aandachtspunten moet op korte termijn aandacht worden geschonken door de regering.

Concrete maatregelen nodig

In het concept regeerakkoord dat minister Kaag en premier Rutte in de zomer van 2021 schreven komt de woningnood er bekaaid af met slechts enkele zinnen. Als de regering geen serieuze maatregelen neemt zal dit leiden tot meer problemen en dus protesten. Corporaties moeten de mogelijkheid krijgen om te investeren, maar dat geldt ook voor gemeenten die voor de infrastructuur moeten zorgen. Alleen een brede aanpak kan de wooncrisis in Nederland structureel oplossen.

Bron: Het Financieele Dagblad