Luchtkwaliteit in Gent sterk verbeterd na invoering luchtcirculatieplan

17 september 2018

In de Belgische stad Gent werd enige tijd geleden een niet onomstreden luchtcirculatieplan in werking gesteld. En nu blijkt dat dat wel degelijk werkt. De luchtkwaliteit is sterk verbeterd. In de lucht in het centrum en de binnenring zit veel minder stikstofdioxide. De verbindingswegen in Gent werden “doorgeknipt”. Zodoende werd de binnenstad autoluw gemaakt en daardoor minder aantrekkelijk. Dat gaf zowel positieve als negatieve reacties. Maar sinds het nieuwe systeem in april 2017 werd ingevoerd verbeterde de luchtkwaliteit significant.

Metingen

Vóór en ruim na het invoeren van het circulatieplan werden er metingen gedaan door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Hieruit bleek dat de situatie sterk was verbeterd na ruim een jaar. De hoeveelheid stikstof in de lucht daalde met 20 tot 30% en dat is een heel bemoedigend resultaat. Maar dat is niet het enige positieve. Het blijkt ook dat er minder verkeersongelukken gebeuren. Meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer of pakken de fiets.

Dubbel resultaat

De uitstoot van stikstofdioxide daalt ook omdat steeds meer vervuilende auto’s, vooral diesels, worden afgestoten. Maar in Gent is de daling dubbel zo groot als in andere Vlaamse steden die geen circulatieplan hebben. Hieruit mag de conclusie worden getrokken dat dit plan wel degelijk een grote bijdrage levert aan schonere lucht. Er zijn plannen om ook in andere delen van Gent een circulatieplan te introduceren.

Bron: VRT.be