Kritiek op de kwaliteit van de zorg valt mee

27 september 2017

Bron: NRC Handelsblad

Bewoners van verpleeg- en zorghuizen zijn op meerdere terreinen redelijk tevreden, blijkt uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 7,3. Minder dan 9 procent van de respondenten geeft het leven in een tehuis een onvoldoende. De uitkomsten van het onderzoek contrasteren met kritiek vanuit de politiek en de samenleving op de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Volgens Cretien van Campen, een van de auteurs van het SCP-rapport, komen in het publieke debat vooral de extreme gevallen aan bod. De grote groep ‘in het midden’ blijft meestal uit beeld. Kritiek op de kwaliteit van zorg is echter geen onzin. De basiszorg is vaak in orde, maar de tijd voor persoonsgerichte zorg ontbreekt.

Bewindvoerders moeten hun kans grijpen nu er via het Zorginstituut 2,1 miljard euro vrijkomt voor de verpleeghuiszorg. Om te kunnen verbeteren moet er geluisterd worden naar de bewoners en hun persoonlijke wensen. Alleen maar focussen op de toezichthouders en zorgprofessionals kan niet meer.