Krappe markt studentenwoningen aantrekkelijk voor investeerders

27 augustus 2018

Er is al vele jaren een schrijnend tekort aan studentenwoningen. In Amsterdam, maar ook in steden als Utrecht en Groningen staan studenten soms lang op de wachtlijst voordat ze een eigen plek kunnen krijgen. Tot die tijd zit er dus niets anders op dan heen en weer te reizen of de studie uit te stellen. Vastgoedinvesteerders zien kansen. Er worden in diverse steden woontorens met studentenwoningen gebouwd om aan de nijpende vraag te kunnen voldoen. Dit drijft uiteraard ook de huurprijzen op. Voor een studentenkamer in Amsterdam Zuid van nog geen 30 vierkante meter wordt zo’n 550 euro kale huur per maand gevraagd.

Groot gat tussen vraag en aanbod

Er is sprake van een haast onoverbrugbaar gat tussen vraag en aanbod als het gaat om studentenwoningen. Dit zorgt ervoor dat investeerders uit zowel Nederland als daarbuiten interesse hebben in deze markt. Het Belgische Xior investeerde in 2018 ruim 200 miljoen euro in de aankoop van 1300 studentenwoningen in Amsterdam, Enschede, Maastricht en Utrecht. De campus in Diemen Zuid is geheel in handen van de Amerikaanse vastgoed investeerder Greystar.

Veilige investering

Het bruto aanvangsrendement op studentenwoningen daalde in 2018 van 7 naar 6%. Hoe lager dit percentage, hoe veiliger de investering als het gaat om de kans op winst. Mede om deze reden werd er in 2018 al voor ruim 500.000 euro in studentenwoningen geïnvesteerd, vooral door grote beleggers.

Verbetering van comfort

De tijd dat een student op een zolderkamer bivakkeerde waarbij hij de badkamer moest delen lijkt voorgoed voorbij. Steeds vaker beschikt een student over een kamer met meer ruimte en eigen sanitair. Een eigen voordeur of minimaal een eigen opgang wordt steeds gebruikelijker. De campus op Diemen Zuid is daar een goed voorbeeld van. De behoefte aan een zelfstandige studio wordt steeds groter onder studenten. Daar spelen investeerders en bouwers op in door studentenwoningen te bouwen en te realiseren die aan deze nieuwe maatstaven voldoen.

Huurtoeslag voor studenten

Een student krijgt alleen huurtoeslag als hij beschikt over een zelfstandige woning met eigen adres. Hier wordt door de verhuurders op ingespeeld. Zij letten daarbij ook op de huurprijs. Studenten jonger dan 23 jaar komen alleen voor huurtoeslag in aanmerking als de huur minder dan 417 euro bedraagt. Voor studenten die ouder dan 23 jaar zijn is die grens iets meer dan 710 euro. Het valt op dat veel woningen worden aangeboden tegen een huurprijs die net onder die huurgrens ligt. Volgens de Woonbond profiteren vastgoedbezitters van de schaalgrootte. Er worden zoveel mogelijk kamers verhuurd voor een bedrag dat recht geeft op huursubsidie. Dit levert meer op dan minder kamers voor een zo hoog mogelijke huur aan te bieden.

Meer studenten ontvangen huurtoeslag

In 2007 kregen zo’n 60.000 studenten huurtoeslag. In 2016 was dit aantal gestegen naar 95.000. Uit een rapport van verschillende betrokken ministeries concluderen ambtenaren dat er zeker een verband is te zien tussen de toename van het aantal zelfstandige studentenwoningen en de stijving van het aantal studenten dat huurtoeslag ontvangt. Verhuurders ontkennen dat ze bewust kijken naar de huurtoeslag grenzen. Maar feit is dat op Campus Diemen Zuid de huurprijzen allemaal onder de 710 euro per maand liggen. Ook een andere grote vastgoedaanbieder van studentenwoningen verhuurt zijn kamers bewust voor een prijs van net onder de 410 euro per maand zodat de student in aanmerking kan komen voor huurtoeslag.

Geen grote stijging verwacht

Het is niet de verwachting dat het aantal zelfstandige studentenwoningen ertoe zal leiden dat er maatregelen worden genomen om de toekenning van huurtoeslag aan studenten aan banden te leggen. Er is ook nog steeds een grote behoefte aan studentenwoningen waarbij geen sprake is van zelfstandige woonruimte. Veel studenten willen liever samen met huisgenoten wonen waarbij faciliteiten zoals de badkamer en de keuken worden gedeeld. Zij ontvangen geen huurtoeslag.

Bron: NRC Next