Komt er een nieuwe stad in Flevoland met 50.000 woningen?

29 juni 2021

Er worden op allerlei fronten plannen ontwikkeld om meer woonruimte in Nederland te creëren Eén van die plannen gaat ver, namelijk de stichting van een compleet nieuwe stad in Flevoland, Eemvallei Stad. Als het aan projectontwikkelaars, woningcorporatie De Alliantie en bouwer Heijmans ligt worden er in deze nieuwe stad 50.000 woningen gebouwd. Het te ontwikkelen gebied is zo’n 4.000 hectare en ligt tussen Amsterdam, Hilversum. Almere en Zeewolde in de Eemvallei.

Veel groen en blauw in de stad

De nieuwe stad moet veel ruimte gaan bieden aan groen. Innovatieve landbouw en bossen moeten zorgen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast wordt bij de bouw van Eemvallei Stad uiteraard vol ingezet op duurzaamheid en de energietransitie. Aan de rand van de stad worden windmolens geplaatst om te voorzien in de energiebehoefte van 90.000 huishoudens in de regio. De nieuwe stad wordt vooral gebouwd voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, ouderen en werkende 1- en 2-persoonshuishoudens.

Komt er een nieuwe stad in Flevoland met 50000 inwoners

Inzetten op snelle start

Het consortium van projectontwikkelaars, bouwer en woningcorporatie hoopt dat snel met de bouw kan worden begonnen. Pluspunt daarbij is dat een groot deel van de grond voor Eemvallei Stad in handen is van het Rijk en dus niet hoeft te worden verworven. De plannen zijn recent gepresenteerd aan minister Kajsa Ollongren van BZK. Als zij haar steun geeft en als ook het Rijksvastgoedbedrijf wil meewerken dan kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd zijn we uiteraard nog wel wat jaren verder.

Bron: Stadszaken