Het kantelpunt voor de Nederlandse huizenmarkt lijkt bereikt

1 augustus 2022

De huizenprijzen in Nederland lijken af te stevenen op een kantelpunt. Uit cijfers van het Kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen in het tweede kwartaal van 2022 minder hard zijn gestegen dan in dezelfde periode in 2021. Bovendien waren er minder transacties in deze periode. Het onderzoek van het CBS en Kadaster heeft betrekking op bestaande particuliere koopwoningen. Nieuwbouw en verkoop door vastgoedhandelaren is dus buiten beschouwing gelaten.

Het kantelpunt voor de Nederlandse huizenmarkt lijkt bereikt

Twee procent minder prijsstijging

De huizenprijzen stegen nog steeds fors. De gemiddelde stijging bedroeg in de maanden april tot en met juni 2022 gemiddeld 18,4%. In het eerste kwartaal van 2022 was de stijging nog ruim 20%. Huizen werden in het hele land duurder, met uitzondering van woningen in Drenthe en Overijssel, hier bleef de prijsstijging min of meer gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Huizenkopers in Flevoland waren het duurst uit, hier bedroeg de prijsstijging 21,7%. Wie een huis kocht in Zeeland betaalde met 16,1% meer dan vorig jaar de kleinste prijsverhoging. Ook in de 4 grote steden werden woningen uiteraard duurder, maar de prijsstijgingen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam waren lager dan het landelijke gemiddelde.

Minder woningen verkocht

In het tweede kwartaal van 2022 werden ruim 10% minder woningen verkocht dan in 2021. Het was het op één na laagste aantal in zes jaar tijd, alleen in het eerste kwartaal van 2022 was de daling nog sterker. Er waren wel grote verschillen in het land. In de provincie Utrecht werd 2,8% minder verkocht, in Limburg was dat 16,8%. Nu de rente verder stijgt is het aannemelijk dat de huizenprijzen verder onder druk komen te staan. Kopers kunnen minder lenen met hun inkomen en dus zal het aantal overbiedingen naar verwachting snel afnemen.

Bron: Het Financieele Dagblad