Dit zijn de kansrijke typen ouderenwoningen

6 augustus 2020

Ouderen spelen een belangrijke rol in het benutten van de woningvoorraad en ouderenwoningen zijn daarin zeer belangrijk. Het is dus ook zaak om deze woningen perfect te laten aansluiten bij de doelgroep. Uit onderzoek van Springco Urban Analytics blijkt dat tot tien verschillende vormen kansrijk zijn.

Beter passende woningen

De ouderen bewonen nu vaak woningen die goed aansluiten bij andere doelgroepen, zoals starters en jonge gezinnen. Terwijl zij zelf graag zouden verhuizen die meer aansluit op hun eigen wensen, die anders zijn nu het pensioen in zicht komt of al bereikt is. Tot recent waren deze wensen echter nauwelijks onderzocht.

Veel uiteenlopende eisen

Inmiddels is gebleken dat de wensen van senioren flink uiteen kunnen lopen als het om ouderenwoningen gaat. Zaken als woonsituatie, zorgvraag en leefstijl spelen daarin belangrijke rollen. Ook blijkt dat het huidige woningaanbod weldegelijk dergelijke woningen bevat, maar dat meer nodig is.

Een plek voor jezelf

Een aanzienlijk deel van de ouderenwoningen moet gericht zijn op een eigen plek. Enerzijds willen ouderen deel uitmaken van de gemeenschap, maar anderzijds moet privacy wel gewaarborgd worden. Buren zijn net zo belangrijk als onafhankelijkheid. Daarbij is wel een verschil tussen twee groepen. De ene wil een ruime woning in de gemeenschap, de andere wil vooral veel privacy met een afgebakend terrein en buren op enige afstand.

Terug naar de basis

Een ander deel van de ouderen zoekt juist een woonvorm die meer op de zorgfunctie is gericht. Sociale binding is daardoor ook iets belangrijke. Het is vooral een woning die in een complex ligt en waar gemak voorop staat.

Dit zijn de kansrijke typen ouderenwoningen

Comfort en gemak

In het verlengde hiervan is ook comfort en gemak een belangrijk punt. Het zijn de ouderenwoningen waar de voorzieningen altijd in de buurt zijn en waar de mensen in de omgeving gelijkgestemd zijn. Ook is er een groep die terugverlangt naar de klassieke dorpsstraat. Dit is het soort woning waar veel sociale binding heerst en alle levensfasen vertegenwoordigd zijn.

Het stadsappartement betrekken

De woonvorm waarvan weleens gedacht wordt dat het de enige is die senioren aantrekt is het stadsappartement. Deze is dan zeker ook terug te vinden als woon wens voor een deel van de doelgroep. Het is de ouderenwoning met de nodige privacy, maar ook met de nodige stedelijke voorzieningen. Zorg is voor deze doelgroep niet belangrijk, maar gemeenschappelijke voorzieningen zijn wel gewenst.

Het parkappartement

De tegenhanger van het stadsappartement is het parkappartement. Dit is een ouderenwoning die qua afmetingen en vormgeving veel gemeen heeft met de vorige optie, maar dan duidelijk anders gesitueerd is. Er is minder behoefte aan gezamenlijkheid en net zo min behoefte aan zorg. Een mooi uitzicht in een rustgevende omgeving is belangrijker.

Kiezen voor sociale omgevingen

Er zijn ook voldoende opties die teruggrijpen op het sociale aspect. Een ouderenwoning in het buurtblok is daar een voorbeeld van. Het is dan belangrijk dat er een diverse en levendige buurt is, terwijl privacy minder van belang is. Dit is bijvoorbeeld in een hof, met gezamenlijke voorzieningen.

Gezamenlijk wonen in een woonhof

Ook het woonhof wordt als een ideale optie gezien als het gaat om een sociaal geschikte ouderenwoning. Het is de plek waar een hechte gemeenschap te vinden is waar iedereen betrokken is. Ontmoetingen zijn essentieel terwijl de voorzieningen ook in de buurt moeten zijn zodat alles binnen handbereik is.

Het appartement voor senioren

Ook een meer klassieke ouderenwoning heeft nog altijd kans van slagen. Het is het seniorenappartement. Daar wonen de ouderen die wel zelfstandig willen blijven en voorzieningen in de buurt willen hebben, maar zaken zoals de tuin en de buurt niet meer zo belangrijk vinden. Het liefst ligt het appartement in de eigen woonplaats.

Bron: Stadszaken