De Jonge: In heel Nederland voldoende sociale huurwoningen

20 mei 2022

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij maatregelen wil nemen om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn in geheel Nederland. Nu zijn er gemeenten waar dit aantal woningen ruim boven de 30% ligt. Andere gemeenten halen niet eens de 20%. Daarom wil de minister gemeenten aansporen en als dat nodig is dwingen om aan de norm van 30% te voldoen. Voor deze woningen zijn nu lange wachtlijsten omdat veel mensen ervoor in aanmerking komen. Statushouders, mensen die worden ontslagen uit een zorginstelling, ex-gedetineerden en niet te vergeten arbeidsmigranten.

Daling aantal sociale huurwoningen

Het aantal sociale huurwoningen is gedaald in Nederland. In vergelijking met 2015 daalde het aantal woningen met een sociale huur daalde van 29,3 naar 27,2%. Minister De Jonge heeft een rapport gepresenteerd onder de titel ‘Een thuis voor iedereen’, waarin hij plannen aankondigt om ervoor te zorgen dat er voldoende huisvesting komt voor de laagste inkomensgroepen. Daarnaast wil de minister dat alle gemeenten bijdragen aan het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen. Vooral grote steden hebben nu meer sociale huurwoningen dan de gewenste grens, en veel dorpen en kleinere steden komen niet aan het gewenste minimum percentage. Met deze maatregel wil de minister er ook voor zorgen dat bewoners die recht hebben op een sociale huurwoning, ook qua kosten beter worden verdeeld. Het gaat hier namelijk relatief vaker om mensen die meer beroep doen op sociale en medische voorzieningen.

De Jonge In heel Nederland voldoende sociale huurwoningen

‘Geen eilandvorming in Nederland’

Kees Diepeveen is wethouder Wonen voor GroenLinks bij de gemeente Utrecht. Zijn stad zit boven de norm van 30% sociale huurwoningen en daar is hij blij mee. Diepeveen is ook blij met de plannen van de minister. Volgens hem is het belangrijk dat wijken divers zijn en dat er geen ‘eilanden’ worden gevormd van rijke en arme mensen in Nederland. Arjen Maathuis, wethouder voor de VVD in Almelo, had een heel ander idee over de huisvesting. Hij stelde juist voor om sociale huurwoningen te slopen en deze te vervangen door woningen met een middenhuur.

Inwoners die op een sociale huurwoning zijn aangewezen konden volgens de wethouder naar omliggende plaatsen verhuizen. Soms willen gemeenten wel meewerken maar stuiten zij op verzet van inwoners. Die tekenen bezwaar aan tegen bouwplannen omdat ze het niet zien zitten dat er statushouders of arbeidsmigranten in hun wijk komen wonen. Een bezwaarprocedure kan een bouwproject jaren tegenhouden.

Wetgeving geeft provincies extra mogelijkheden

Minister De Jonge hoopt dat gemeenten op eigen initiatief voldoen aan de wens van de regering om het aantal sociale huurwoningen in Nederland beter te spreiden. Als dat niet lukt dan wil hij de provincies de mogelijkheid geven om in te grijpen. Wetgeving die dat mogelijk moet maken wordt momenteel voorbereid.

Woonbond voorzichtig positief

De Woonbond en ook Aedes, het overkoepelend orgaan van woningcorporaties, zijn voorzichtig positief over de plannen. Wel waarschuwen beide voor ‘schijn-sociale huur’. Hiermee worden woningen bedoeld met een dusdanige huurprijs dat deze woningen binnen enkele jaren door de jaarlijkse huurverhoging toch weer in de vrije sector vallen. De VNG heeft nog een kritische kanttekening. Gemeenten allemaal zonder enig voorbehoud de verplichting opleggen om 30% sociale huurwoningen te bouwen is niet realistisch volgens de vereniging. Als er in een gemeente niet meer behoefte is aan deze woningen dan is het onzin om ze te gaan bouwen. Vooral ‘rijke’ gemeenten vinden dat de minister zich niet moet bemoeien met het woningaanbod.

Bron: NRC