Inflatie naar hoogste niveau in 5 jaar dankzij stijgende huurprijzen

27 augustus 2018

In juli werden de prijzen van huurwoningen verhoogd. Dit jaar was die verhoging fors. Zelfs zo fors dat het leidde tot de sterkste inflatiestijging in Nederland sinds 5 jaar.

Stroom en gas eveneens duurder

Per 1 juli werden ook stroom en gas duurder. Samen met de gemiddelde huurstijging van 2,3% zorgde dat voor een inflatiecijfer van boven de 2%. Dit komt omdat deze componenten een relatief groot deel uitmaken van de besteding van huishoudens. Dat andere zaken goedkoper werden weegt dan minder zwaar mee. Ondanks dat ligt de inflatiestijging in Nederland nog onder het gemiddelde in de Eurozone. Dat komt vooral omdat de stijging van huurprijzen in deze norm niet wordt meegenomen.

Rem op de koopkracht

Het CPB voorzag voor 2018 een stijging van de koopkracht van 0,6%. Maar het is maar de vraag of dat gehaald wordt. Dan zal de inflatie de rest van dit jaar toch echt wat moeten zakken want als dat niet gebeurt dan komt het jaargemiddelde uit op ongeveer 1,8% en dat is 0,3% meer dan het CPB had berekend. De Europese Centrale Bank wil de ‘kerninflatie’ graag iets onder de 2% houden. Dit is het inflatiecijfer waarbij sterk schommelende prijzen zoals die voor brandstof en verse producten buiten beschouwing worden gelaten. Het is nog even afwachten of dat streven gehaald gaat worden.

Bron: FD.nl