Pas hypotheeknormen aan op de energiekosten van een woning

1 november 2021

Volgens deskundigen is het vreemd dat de energielasten die bij een woning horen niet worden meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Het maakt niet uit of je in een woning woont met hoge energiekosten omdat deze slecht geïsoleerd is of in een nieuwbouwwoning die aan alle klimaateisen van vandaag de dag voldoet. Hier moet verandering in komen, aldus diezelfde deskundigen. Hierdoor worden huiseigenaren niet gestimuleerd om hun huis energiezuinig te maken. Starters kunnen hierdoor voor een energie-onzuinige woning naar verhouding te veel lenen, omdat ze naast de hypotheek ook veel kwijt zijn aan gas en stroom en daardoor dus in de problemen kunnen komen.

Pas hypotheeknormen aan op de energiekosten van een woning

Voorkom overkreditering

Naar verwachting zullen huizen met een laag energielabel in de toekomst versneld worden afgewaardeerd. Door de maximale hypotheek te koppelen aan de energielasten die de woning met zich meebrengt wordt voorkomen dat de eigenaar te veel leent en er dus geen geld meer over is om de woning te verduurzamen. Ook moet er meer aandacht komen voor verduurzaming. Die qua kosten in de pas loopt met de besparing die de maatregelen opleveren. Dit was een punt uit het klimaatakkoord, maar dit krijgt in Nederland nog onvoldoende aandacht.

Zorg voor aantrekkelijke leningen voor verduurzaming

Met name oudere woningen komen vaak bij starters terecht omdat dit de enige huizen zijn die ze nog kunnen betalen. Door de hypotheekruimte aan de energielasten te koppelen en daarnaast goedkoop lenen voor verduurzaming mogelijk te maken wordt het aantal woningen dat wordt verbeterd alleen maar groter. Zo gaat het wooncomfort omhoog en daalt het energieverbruik. Deze opwaartse spiraal moet snel worden ingezet. Als hier namelijk te lang mee wordt gewacht zijn de nadelige gevolgen niet te overzien.

Bron: Het Financieele Dagblad