Hudson’s Bay Canada is 7 miljoen voorschot aan huur verschuldigd aan ASR

11 oktober 2021

De vastgoedtak van ASR heeft succes geboekt bij de rechtbank in Amsterdam. Warenhuisketen Hudson’s Bay moet een voorschot betalen van 7 miljoen euro aan nog te vorderen achterstallige huur. Het begon zo mooi: de komst van warenhuisketen Hudson’s Bay naar Nederland. Maar het ging al snel mis en eind 2019 ging de Nederlandse tak failliet. De prestigieuze panden in de steden waar Hudson’s Bay actief was kwamen leeg te staan. Het Canadese moederbedrijf vond vervolgens dat zij de huur voor de nog lopende huurperiode niet meer kon betalen. Daar dachten verhuurders van de panden anders over, ze stapten naar de rechter. Met succes, zo blijkt nu.

Hudson’s Bay Canada is 7 miljoen voorschot aan huur verschuldigd aan ASR

Vordering van 60 miljoen euro

De rechtbank was in haar vonnis van mening dat ASR een ‘spoedeisend belang’ heeft en wijst daarom een voorschot van 7 miljoen euro toe. De verwachting is dat bij een definitieve uitspraak over het conflict over de achterstallige huur met Hudson’s Bay een aanzienlijk deel van de te vorderen 60 miljoen euro zal worden toegewezen. Het moederbedrijf in Canada tekende namelijk een zogenaamde Parent Company Guarantee. Hierin werd overeengekomen dat bij een faillissement van Hudson’s Bay Nederland het moederbedrijf de huur nog gedurende minimaal 10 jaar zou doorbetalen, tenzij de verhuurder een andere huurder voor het pand zou vinden.

Moederbedrijf HB wankelt

Hudson’s Bay Canada stapte naar de rechter om onder de huurbetaling uit te komen. Niet alleen voor panden van ASR maar ook voor andere filialen die in Nederland werden gehuurd. Hudson’s Bay heeft het moeilijk, mede vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Mede daarom probeert HBC onder de verplichtingen van de langlopende huurcontracten in Nederland uit te komen. De rechtbank toonde hier echter geen begrip voor. Belangrijke beweegreden daardoor is dat ASR het Canadese moederbedrijf al een huurkorting van 1 miljoen euro toezegde. Hudson’s Bay hield het in Nederland nog geen 3 jaar vol.

Bron: Het Financieele Dagblad