Hoe lang houden we het nog droog in Nederland?

28 mei 2018

De strijd tegen het grondwater in Nederland krijgt er weer een hoofdstuk bij. Was het voorheen zo dat ondergelopen kelders alleen een probleem waren in rivierengebieden en in de veengebieden in het oosten, langzamerhand blijkt dat ook de zandgronden het water niet meer aan kunnen.

Bezorgde bewoners

Bewoners van de Vogelwijk in Den Haag en in een aantal duindorpen langs de Noordzeekust weten er inmiddels alles van. Hun kelders lopen regelmatig onder water als het langdurig of hevig regent. En dat doet het in Nederland steeds vaker, met name in het westen. Er zijn zelfs bewoners die het grondwater in hun buurt zelf peilen om te controleren of ze kostbare spullen tijdelijk uit hun kelder moeten halen om waterschade te voorkomen.

Het grondwaterpeil beheersen is lastig

Deskundigen geven aan dat het lastig is om het probleem op te lossen. Simpelweg maatregelen nemen om het grondwaterpeil te verlagen biedt geen oplossing. Dit veroorzaakt weer andere problemen zoals verzakking van de bodem. Met name diepe kelders van meer dan anderhalve meter blijven daarmee nog steeds niet droog. Het probleem moet dus met zorg worden aangepakt en in overleg met alle betrokkenen.

Zorgplicht van de gemeenten

De  gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om het beheersen van het grondwaterpeil. Maar die zorgplicht is niet toereikend om veel kelders droog te houden. Voorheen werd regenwater vaak door het rioleringssysteem afgevoerd. Dit is in veel gemeenten inmiddels losgekoppeld zodat regenwater via de grond wordt afgevoerd en op die manier zorgt voor schoon water in sloten en plassen. Een mooie gedachte, maar het zorgt er dus wel voor dat steeds meer mensen te kampen hebben met ondergelopen kelders. Het is hoe dan ook een gezamenlijk probleem waar gemeenten, maar ook belangenverenigingen, verenigingen van eigenaren en verhuurders zich de komende jaren zeker nog vaak het hoofd over zullen breken.

Bron; NRC Handelsblad