Den Haag overweegt sancties tegen verhuurders die discrimineren

23 februari 2021

De gemeente Den Haag bekijkt of er maatregelen kunnen worden genomen tegen verhuurders die discrimineren op bijvoorbeeld seksuele geaardheid of afkomst. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente is namelijk gebleken dat sommige verhuurmakelaars in Den Haag daartoe bereid zijn als de eigenaar van het pand daarom vraagt. Bijna 60% van de verhuurmakelaars is bereid om te selecteren op kenmerken die discriminerend zijn. Een kwart geeft aan te weten dat dit verboden is, maar een deel doet het dus toch.

Den Haag overweegt sancties tegen verhuurders die discrimineren

Intrekken van de verhuurvergunning

De gemeente overweegt om de verhuurvergunning, die op termijn wordt ingevoerd in Den Haag, in te trekken als verhuurders discrimineren. Dit staat in het plan van aanpak van de wethouders Wonen en Antidiscriminatie van de gemeente Den Haag. Het onderzoek werd gedaan aan de hand van mystery calls en mystery mails. Fictieve aspirant huurders benaderden de verhuurmakelaar met de vraag of een woning beschikbaar was. Had de beller of mailer een niet Westerse naam of bleek uit de informatie dat het om een homokoppel ging dan werden zij soms benadeeld ten opzichte van heterokoppels en mensen met een typisch Nederlandse naam.

Oproep: Doe aangifte

De gemeente werkt aan een meldingssysteem om verhuurders die discrimineren bij de toewijzing van woningen op te sporen. Daarnaast worden gedupeerden opgeroepen om aangifte te doen als zij menen te worden gediscrimineerd. Het onderzoek dat nu is gedaan wordt jaarlijks herhaald om te controleren of de situatie verbetert. Zo niet dan overlegt de gemeenteraad eind 2021 over verdere maatregelen.

Bron: Het Financieele Dagblad