Groepswoningen voor ouderen

26 maart 2018

Op oudere leeftijd naar  groepswoningen gaan is goed tegen onder meer eenzaamheid. Maar lang niet iedereen is er geschikt voor.

Het aantal ouderen die naar groepswoningen willen gaan neemt ieder jaar toe. De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) schat dat Nederlanders vier- tot vijfhonderd woongemeenschappen voor 50-plussers telt. Het aantal initiatieven in de particuliere sector stijgt, maar het merendeel van de groepen woont in een pand van een woningcorporatie.

Steun en gezelligheid

De belangrijkste redenen om elkaar op te zoeken zij steun, gezelligheid en langer zelfstandig wonen. Dit blijkt uit een recente enquête van de LVGO.  Zo worden er in veel groepen activiteiten georganiseerd zoals een spellenavond of etentjes. Het is volgens sommige vergelijkbaar met het wonen in een dorp. Niet iedereen is echter geschikt om in een groepswoning te verblijven. Wie groepswonen overweegt doet er verstandig aan kritisch te kijken naar zijn eigen leefstijl en karakter. Ook wordt in de gaten gehouden dat de bewoners niet allemaal even oud zijn. Een mix van leeftijden zorgt ervoor dat er veel ondernomen kan worden en dat mensen elkaar kunnen ondersteunen.

Bron: NRC