Gezinnen nemen leefbaarheid mee

14 november 2017

Jonge gezinnen verdwijnen uit de grote steden en nemen hierbij de leefbaarheid van de stad met zich mee.

Afgelopen maandag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat steeds meer jonge gezinnen uit de vier grote steden – Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam – vertrekken. Sinds de economische crisis voorbij is, gaat het wel erg hard met het vertrek van deze jonge huishoudens.

Veel gezinnen vertrekken na het krijgen van kinderen naar een gezinsvriendelijke woonomgeving buiten de stad. Een huis met een tuin, waar rust en ruimte is. Dat is ideaal voor jonge stellen die net hun eerste kind gekregen hebben. Een deel van de gezinnen vertrekt ook gedwongen. Er wordt te weinig gebouwd en wat er gebouwd wordt zijn over het algemeen tweekamerwoningen. Daarnaast zijn de woningen onbetaalbaar aan het worden door de overspannen woningmarkt.

Weinig bouwgrond

De verklaring is dat de vraag naar huizen groot is, maar dat er weinig bouwgrond is. Daarom bouwen gemeenten binnen de bestaande stadsgrenzen om het woningaanbod uit te kunnen breiden. Veel gezinnen wonen daardoor in een appartement dat eigenlijk te klein is. Als vervanging gaan ze dan in de randgemeenten van de grote steden wonen. Ze blijven onderdeel van het sociaal-economische systeem van de stad, waarbij ze veel reizen tussen de stad en randgemeente. Op die manier veroorzaken die reizende groepen een toename van verkeersdrukte en daarbij ook de filedruk.

Imago en leefbaarheid

Op termijn heeft de uittocht van jonge gezinnen, naast de infrastructurele problemen, tevens negatieve gevolgen voor de steden zelf. Jonge gezinnen zijn de graadmeter voor leefbaarheid in de stad. Door hun aanwezigheid vergroent de stad, zijn er minder auto’s en is er meer rust. Omdat gezinnen zich bovenmatig inzetten voor de leefbaarheid van de stad, kunnen zijn een positieve weerslag hebben op het imago. Gezinnen met kinderen willen dat de omgeving veilig en schoon is.

De enige oplossing voor het woningtekort is bijbouwen, volgens deskundigen. Toch is het onvermijdelijk dat voor gezinnen met kinderen straks relatief minder plaats is.

Bron: NRC Handelsblad