Tekort middeldure huurwoningen, gemeenten wantrouwen beleggers

5 maart 2018

Ondanks de miljarden die beleggers klaar hebben liggen voor de realisatie van huurwoningen in het middensegment, kunnen gemeenten de komende jaren lang niet voldoen aan de vraag. Gemeenten hebben vaak nog geen concreet beleid. Daarnaast hebben gemeenten onvoldoende vertrouwen in beleggers, wat snelle nieuwbouw moeilijk maakt.

wantrouwen beleggers

Gemeenten wantrouwen beleggers

Uit een onderzoek van adviesbureau Stec Groep bleek dat ruim 40% van de 103 deelnemende gemeenten vreest dat beleggers de middeldure huurwoningen snel doorverkopen aan particuliere huiseigenaren om er met de winst vandoor te gaan. Daarnaast vindt ruim een derde van de gemeenten dat beleggers een te hoge huur vragen en daarmee alleen de bovenkant van de markt voorzien. Volgens Bart Dopper, onderzoeker bij Stec Groep, is het een kleine groep investeerders die het voor de rest verpestte. “Er zijn en heleboel beleggers met wie goede afspraken gemaakt kunnen worden”, aldus Dopper.

Kitty Schoolemmer, senior adviseur Wonen in de gemeente Deventer, vraagt zich af of met beleggers ook goede afspraken gemaakt kunnen worden over de leefbaarheid. Ook is het de vraag of beleggers in de mindere wijken willen investeren, terwijl de gemeente juist daar middenhuur wil realiseren voor een goede bevolkingsmix.

Te weinig nieuwbouwplannen

Er zijn tot 2028 plannen voor circa 61.000 woningen met een huur tussen de €710 en €1000. Uit verschillende onderzoek blijkt echter dat er behoefte is aan 76.000 tot 100.000 middeldure huurwoningen. De groep mensen die is aangewezen op dit segment woningen groeit. Tegelijkertijd huisvesten corporaties alleen de allerarmsten, worden hypotheekregels strenger en wordt huren populairder. Het goede nieuws is dat het aantal nieuwbouwplannen wel sterk is gestegen de afgelopen jaren. In 2016 stonden er nog maar 37.000 woningen gepland.

Beleid middenhuur ontbreekt

Dopper geeft aan dat gemeenten echt sneller stappen moeten maken. De helft heeft nog geen beleid voor middenhuur en een kwart wil dat ook niet maken. De gemeenten die wel beleid hebben, nemen vrij lichte maatregelen. Slechts 17% van de gemeenten eist dat er bij nieuwbouwprojecten middeldure huur wordt opgenomen.

Beleggers klagen al langere tijd dat gemeenten langzaam reageren en voornamelijk grond uitgeven voor koopwoningen. De beleggers hebben miljarden opgehaald bij verzekeraars en pensioenfondsen en zouden erg graag zien dat gemeenten specifiek grond reserveren voor vrije sectorwoningen. De wens van marktpartijen dat gemeenten sneller procedures doorlopen is in de praktijk lastig. Jaap Haks, manager gezinsontwikkeling en grondzaken in Groningen: “Er zijn actiegroepen rondom iedere boom die je wil omkappen. Als je die procedures niet zorgvuldig doorloopt, verlies je bij de Raad van State en heb je nog niets”.

Bron: Het Financieele Dagblad