Geldtekort belemmert corporaties bij nieuwbouw

14 juli 2020

Woningcorporaties bouwen de komende jaren minder woningen dan eigenlijk zou moeten om het nijpende woningtekort op te lossen. Naar schatting gaat het om 125.000 woningen. Geldgebrek is daarvan de belangrijkste oorzaak. Financiële problemen bij woningcorporaties zorgen ervoor dat zij veel minder huizen kunnen laten bouwen dan ze eigenlijk zouden willen. De komende 15 jaar komen de corporaties zo’n 31 miljard euro tekort om te voldoen aan hun maatschappelijke doelstellingen. Daardoor komt de sociale woningbouw nog verder onder druk te staan. Dit waarschuwt Tonny van der Ven, voorzitter van Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in Nederland.

Verhuurdersheffing nekt de woningcorporaties

Van der Ven is duidelijk als gevraagd wordt naar de reden van de benarde positie van de corporaties. De verhuurdersheffing, een belasting die zij moeten betalen aan de overheid, beloopt inmiddels 1,8 miljard euro per jaar. Hierdoor komen de corporaties in dusdanige financiële problemen dat een deel van hen zelfs al binnen 5 jaar geen financiële middelen meer heeft om nog nieuwbouw te kunnen realiseren. Ook de verduurzaming van bestaande huizen komt in gevaar. Binnen 10 jaar zullen 15 van de 19 regio’s waarin Nederland is verdeeld in dusdanige financiële problemen dat ze niet meer kunnen bouwen. Voor de regio’s Rotterdam, Haaglanden en Midden Holland is het al in 2024 zo ver.

Tekort aan geld belemmert corporaties bij het bouwen van nieuwe woningen

Drie maatregelen die het probleem kunnen verkleinen

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën, in opdracht van de Tweede Kamer, blijkt dat er drie mogelijkheden zijn om de financiële problemen van woningcorporaties op te lossen. Halvering van de verhuurdersheffing, verlaging van de inkomensgrens voor een sociale woning en een extra jaarlijkse huurverhoging van 0,5% leveren de komende jaren in totaal ruim 50 miljard euro op in de periode tot 2035. De verlaging van de verhuurdersheffing heeft bij Aedes veruit de grootste voorkeur.

Commissie moet aanbevelingen doen

Aedes pleit ervoor dat er een commissie wordt ingesteld die aanbevelingen doet aan de Tweede Kamer. Dat zal waarschijnlijk niet leiden tot oplossingen op korte termijn. Wel liggen de voorstellen hopelijk klaar als er in 2021 verkiezingen komen en er een nieuwe regering aantreedt. Hoe sneller de financiële problemen bij woningcorporaties worden verlicht, hoe sneller er weer meer gebouwd kan worden om het woningtekort in Nederland aan te pakken.

Bron: NRC Next