Flexwoningen in Groningen Stad moeten het groeiende woningtekort verkleinen

23 februari 2021

De stad Groningen wil door het realiseren van 500 tot 1000 flexwoningen iets doen aan het grote tekort aan woonruimte. In 2019 werden afspraken gemaakt met minister Kasja Ollongren over de voorwaarden voor het plaatsen van flexwoningen door corporaties. De belangrijkste voorwaarde is dat zij geen verhuurdersheffing verschuldigd zijn voor deze huizen.

Woningen met een tijdelijke locatie

Vooral omdat de flexwoningen in Groningen ook op tijdelijke locaties mogen worden gebouwd, komen ze veel sneller beschikbaar dan ‘gewone’ huurwoningen. De huurders krijgen altijd een tijdelijk huurcontract. Ze kunnen zich dus niet beroepen op huurdersbescherming om langer in het huis te blijven dan vooraf was afgesproken. De flexwoningen kunnen ook worden gebouwd op locaties die eigenlijk geen woonbestemming hebben. Doordat ze na afloop van de overeengekomen periode weer worden afgebroken. Hierdoor kan er relatief snel worden voldaan aan de groeiende vraag naar huizen. Onder andere de zeer langdurige aanvraagprocedure voor een bouwvergunning komt te vervallen.

Flexwoningen in Groningen Stad moeten het groeiende woningtekort verkleinen

Woningen met statiegeld

De gemeente Groningen en de corporaties zijn nog in onderhandeling met leveranciers van flexwoningen. De beste optie is kiezen voor woningen die na afloop van de gebruiksperiode kunnen worden ingeleverd of eventueel worden verplaatst als de locatie waar ze staan komt te vervallen of ingeleverd als ze niet meer nodig zijn. Als de plannen vlot kunnen worden uitgewerkt dan kan vanaf 2022 de bouw van de flexwoningen starten. Deze woningen zijn een aanvulling op de reeds bestaande plannen voor nieuwbouw in Groningen Stad.

Bron: Het Financieele Dagblad