Eigen huurwoning bouwen nog altijd lastig

2 maart 2020

Een eigen betaalbare huurwoning bouwen is lastig. Het is nog niet zo dat iedereen dit zomaar even voor elkaar kan krijgen. Uit praktijkgevallen wordt geleerd dat er veel obstakels zijn om zelf aan de slag te gaan.

Een wooncoöperatie oprichten

Het oprichten van een wooncoöperatie wordt gezien als één van de oplossingen voor het tekort aan betaalbare huurwoningen. Dit is iets anders dan een woningcorporatie. In een coöperatie beheren de bewoners hun eigen huurwoningen. Dit maakt het een geschikte optie voor mensen met lage en middeninkomens. Het wordt gezien als uitkomst voor zowel jongeren als ouderen.

Steun van de overheid

Veel plaatselijke overheden zien veel in deze woonvorm. Amsterdam wil in 2040 1 op de 10 woningen van coöperaties laten zijn. Dit gaat om bestaande woningen, verbouwde panden en nieuwe woonblokken. Er is echter nog wel veel te leren.

Eigen huurwoning bouwen nog altijd lastig

Een eigen huurwoning realiseren

In Amsterdam lopen al verschillende projecten. Het zijn vaak groepen mensen die de droom hebben een eigen woning in de hoofdstad te hebben, maar geen mogelijkheden hiertoe hebben. Daarbij worden grote plannen gemaakt waarin ook de gemeenschapszin vaak een grote rol speelt.

De winnende ideeën

Het voordeel van de proefprojecten in Amsterdam is dat ze relatief vlot verlopen. Waar een eigen woning realiseren vaak jaren duurt, zijn groepen die in 2018 begonnen sinds eind 2019 al bezig. In 2022 is er dan te wonen. Dit betekent wel dat al het werk, van het ontwerpen tot een aannemer vinden tot voldoende bewoners vinden dan gedaan moet zijn.

Duurder dan gedacht

Wel is het ook zo dat de eerste nadelen al ontdekt worden. Zo blijkt al bij de projecten dat een betaalbare huurwoning een rekbaar begrip is. Het is weliswaar mogelijk om net onder de middenhuur uit te komen, maar dan gaat het nog altijd om flinke bedragen. Huren in Amsterdam blijft een lastige kwestie.

Het juiste ontwerp

Omdat elke huurwoning in de wooncoöperatie nog bedacht moet worden, is het een flink werk om tot een plan te komen waarin alle leden zich kunnen vinden. Dat daarbij onder andere vooruitgekeken moet worden naar de situatie over drie jaar maakt het ook moeilijker. Zijn er dan partners of kinderen? Flexibel bouwen lijkt de oplossing, maar is ook niet zo gemakkelijk. Er moet vooral naar praktische oplossingen worden gekeken zoals gemeenschappelijke ruimtes. Dit neemt de noodzaak van individuele wateraansluitingen weg.

Het financieren van de plannen

Een andere kwestie waar tegenaan gelopen wordt, is de financiering. Crowdfunding wordt aangesproken. Dit moet in verschillende rondes gaan en een half miljoen euro opleveren in sommige gevallen. Het bouwen kost al snel enkele miljoenen. Lenen blijkt vanwege de regels vaak te lastig. Subsidies zijn daarom vaak slimmer in te zetten.

Geen steun van banken

Ook zijn Nederlandse banken onvoldoende bekend met het concept van wooncoöperaties. Daardoor zijn leningen er niet gemakkelijk te krijgen en zijn de projecten aangewezen op banken uit het buitenland waar dit systeem meer bekend is. Inmiddels is duidelijk dat er meer ondersteuning is om de plannen levensvatbaar te maken. Bijspringen met gemakkelijke leningen of het ter beschikking stellen van een architect bijvoorbeeld.

Te veel problemen

Vooralsnog blijken er steeds nieuwe problemen op te doemen voor de projecten. Ook het voldoen aan de huurregels lukt nog lang niet altijd. Mede ook omdat onvoldoende duidelijk is over de regels waaraan voldaan moet worden. Schuiven met huurprijzen gebeurt daarom nog regelmatig. De rol van projectontwikkelaar op je nemen in een wooncoöperatie blikt vaak veel te lastig. De kennis die hiervoor nodig is blijkt veel te vaak onvoldoende voor handen te zijn. Een eigen huurwoning bouwen is daardoor veel minder leuk dan het lijkt.

Bron: Het Financieele Dagblad