Eerste Kamer: opkoopverbod komt er, aanpassing tijdelijke huurcontracten

13 juli 2021

De Eerste Kamer stemt in met de aanpassingen op de Woonwet die minister Kajsa Ollongren heeft voorgesteld. De senatoren hadden echter nog wel de nodige kanttekeningen als het gaat om tijdelijke huurcontracten. Momenteel geldt dat een huurbaas een tijdelijk huurcontract mag afsluiten voor twee jaar. Daarna moet de huurder een contract voor onbepaalde tijd krijgen. De minister wilde deze regel verruimen naar 3 jaar, waarbij de verhuurder ook kan kiezen voor bijvoorbeeld een contract voor een jaar en aansluitend een contract voor twee jaar. De Woonbond en andere belangenorganisaties protesteerden omdat dit veel onzekerheid voor huurders met zich meebrengt.

Eerste Kamer opkoopverbod komt er, aanpassing tijdelijke huurcontracten

Eerste Kamer kritisch op Woonwet aanpassingen

Daarnaast stelt de minister voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om beleggers te weren van de woningmarkt. Ze mogen bepaalde wijken aanwijzen waar beleggers geen huizen mogen kopen. De Senaat gaat hiermee akkoord. Maar omdat de Eerste Kamer de wet dreigde af te wijzen op het punt van de tijdelijke huurcontracten is de minister ijlings met een voorstel gekomen. Ze heeft gevraagd om toch in te stemmen, en het punt van de verlenging van tijdelijke huurcontracten met een reparatiewet alsnog te schrappen. Ook de termijn waarbinnen huurders hun huurcontract niet kunnen opzeggen zou moeten worden aangepast. Ook dit gaat niet door op verzoek van de Eerste Kamer.

Kritiek van meerdere partijen

Naast de kritiek van de Woonbond op de aanpassingen in de Woonwet kwam er overigens ook kritiek van de Nederlandsche Bank en dan juist omdat zij het geen goed idee vinden om beleggers te beperken. Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam en Haarlem maar ook kleinere gemeenten, kunnen echter niet wachten om gebruik te maken van de opkoopregeling in de hoop de huizenmarkt weer meer toegankelijk te maken voor starters en mensen met een lager inkomen.

Bron: Het Financieele Dagblad