ECB: Banken moeten meer maatregelen nemen tegen klimaatrisico’s

14 november 2022

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken in Europa gewaarschuwd. Uiterlijk in 2024 moeten zij maatregelen nemen tegen klimaatrisico’s. Doen zij dit niet of onvoldoende dan volgen er mogelijk boetes. Ook kan de ECB strengere regels opleggen voor het aanleggen van financiële buffers.

Inzichtelijk maken van risico’s

De banken moeten in eerste instantie inzichtelijk hebben wie van hun klanten risico lopen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de olie industrie. De kans bestaat dat dergelijke bedrijven in de toekomst hun bestaansrecht verliezen. Dit kan leiden tot forse gevolgen voor een bank als er geen maatregelen worden genomen. Ook extreem weer zoals storm of overstroming kan forse gevolgen hebben. Als een bedrijf hierdoor wordt getroffen terwijl er een hoge lening bij de bank openstaat loopt de bank risico dit geld nooit meer terug te krijgen. Tegen dit soort onheil moeten banken zich voldoende indekken, aldus de ECB.

ECB Banken moeten meer maatregelen nemen tegen klimaatrisico’s

Banken nemen onvoldoende maatregelen

De ECB deed onderzoek naar het beleid ten aanzien van klimaatrisico’s door banken. Daaruit bleek dat er tot nu toe onvoldoende actie is ondernomen. Volgens een zegsman van de ECB hebben de banken tot nu toe alleen voorzichtige stappen gezet. Die zijn echter bij lange na niet voldoende. Banken realiseren zich onvoldoende in welke sectoren risico’s liggen en hoe ze deze moeten ondervangen. Als de risico’s wel duidelijk zijn, dan ontbreekt hierop een toekomstvisie. Banken weten vaak al niet hoe groot de risico’s anno 2022 al zijn. Er moet een veel betere analyse komen van leningen en beleggingen en de klimaatrisico’s die daarmee gemoeid zijn, aldus de ECB.

Eigen beleid wordt niet uitgevoerd

Het vreemde is dat banken vaak wel beleid hebben ontwikkeld om klimaatrisico’s te herkennen en beperken. Maar dit beleid wordt lang niet altijd uitgevoerd. Vaak worden grote klanten, soms juist grote klimaatvervuilers, expliciet vrijgesteld van deze regels. Banken lopen hierdoor nu al grote risico’s. Een bank die expliciet uitdraagt een ‘groen’ beleid te hanteren maar dit niet laat blijken in de klantenportefeuille bijvoorbeeld. Het is niet bekend of ook Nederlandse banken grote risico’s lopen en om welke banken het dan zou gaan.

Bron: NRC