Duidelijkheid over bouwplannen voor nieuwe woningen dringende noodzaak

22 maart 2021

Het is volgens deskundigen dringend noodzakelijk om de bouwlocaties voor nieuwe woningen in kaart te brengen. Zo wordt voorkomen dat investeerders en overheden langs elkaar heen werken en er huizen worden gebouwd op locaties die misschien niet ideaal zijn. Ook moet er meer overleg komen over het soort woningen dat wordt gebouwd. Zo is er bijvoorbeeld een groeiend tekort aan geschikte woningen voor senioren. Alle partijen hebben in hun programma voor de Tweede Kamerverkiezingen staan dat huizen bouwen een hoge prioriteit moet krijgen. Maar gemeenten en provincies werken niet goed samen als het gaat om het aanwijzen van geschikte bouwlocaties. Daarom is er dringend behoefte aan aansturing door de landelijke overheid.

1 miljoen huizen nodig rond 2030

De behoefte aan huizen in Nederland neemt de komende jaren fors toe. Nu al is er een tekort van zo’n 330.000 huizen en dat tekort loopt op naar rond de 1 miljoen woningen als er niet voldoende bouwlocaties voor nieuwe woningen worden aangewezen de komende jaren. Want zo ongeveer alle politieke partijen onderschrijven de noodzaak voor meer woningen, maar waar ze moeten worden gebouwd, daarover spreekt lang niet iedere politieke partij zich uit. Huizen bouwen is namelijk niet de enige uitdaging waar het land voor staat. Er moeten ook klimaatdoelstellingen worden gehaald en de infrastructuur moet toekomst proof worden gemaakt om maar eens enkele voorbeelden te noemen van dossiers die nog op tafel liggen.

Duidelijkheid over bouwplannen voor nieuwe woningen dringende noodzaak

Zonder meer steden volbouwen is geen optie

Eind 20e eeuw werd nog gesuggereerd om te gaan ‘bouwen in het weiland’. Maar dat plan werd als snel van tafel gehaald omdat dit met zich meebrengt dat er ook nieuwe voorzieningen moeten komen. Niet alleen wegen, maar ook scholen, kantoren en winkels. In de stad zijn die al voorhanden. Daarom is het meer voor de hand liggend om bouwlocaties voor woningen aan te wijzen op plaatsen waar voorzieningen zijn of waar deze gemakkelijk bereikbaar zijn. De vraag naar woningen zal bovendien verder stijgen omdat de levensverwachting toeneemt en steeds meer mensen alleen wonen. Berekeningen wijzen uit dat er tot 2050 circa 1,7 miljoen woningen extra nodig zijn.

Alle opties moeten overwogen worden

Het is belangrijk om alle opties open te houden voor het vinden van geschikte bouwlocaties voor woningen. Overweeg het schrappen van een landingsbaan op Schiphol, wordt bijvoorbeeld gesuggereerd. Dit zou plaats bieden aan zo’n 100.000 woningen. Goed samenwerken levert hopelijk nieuwe inzichten op zodat er verstandig kan worden gebouwd. Er moet een ‘Woonkaart’ komen waarop alle bouwlocaties in kaart worden gebracht zodat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. Alleen zo kan worden voorkomen dat Nederland rond 2030 echt helemaal is volgebouwd en er geen ruimte meer is om aan de ook dan nog groeiende behoefte aan huizen te kunnen voldoen.

Bron: Het Financieele Dagblad