Wat doet Nederland na de presentatie van het IPCC klimaatrapport?

23 augustus 2021

Het klimaatrapport van het IPCC (Intergovernmetal Panel on Climat Change) sloeg in als een bom bij de Nederlandse politieke partijen. De lijsttrekkers reageerden stuk voor stuk met krachtige bewoordingen variërend van ‘het is nu of nooit’ tot ‘zeer zorgelijk’ en ‘een levensbedreigende realiteit’. De politiek is het erover eens dat er dringend actie nodig is om het tij voor zover mogelijk te keren. Maar wat moet er dan precies gebeuren? Daar moet nog stevig over worden gediscussieerd.

De effecten worden sneller zichtbaar

De kernboodschap van het IPCC klimaatrapport is duidelijk: de effecten van klimaatverandering zullen hoe dan ook steeds meer zichtbaar worden. Hevige neerslag met overstromingen, afgewisseld met hittegolven met extreme droogte. De opwarming van de aarde gaat sneller dan eerder werd gedacht. Bart Strengers is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij is lid van de commissie die het rapport van het IPCC goedkeurde namens Nederland. ‘De verwachting was dat de aarde binnen een bepaalde periode 1,5 graad zou opwarmen, maar dat punt zullen we veel eerder bereiken als er niets verandert’, licht hij toe. In 2015 gingen deskundigen er nog vanuit dat de temperatuur op aarde in de jaren 40 van de 21e eeuw met minder dan 2 graden zou mogen stijgen. Nu moeten we er rekening mee houden dat al over 10 tot 15 jaar de grens van 1,5 graad is bereikt. Wel is er veel onzekerheid bij het voorspellen van hoe het gaat met de opwarming van de aarde. Maar de kans dat het meevalt is volgens Strengers niet heel groot.

Wat doet Nederland na de presentatie van het IPCC klimaatrapport

Nieuwe doelen vragen om nieuwe maatregelen

Als Nederland de doelen wil halen die ons land zichzelf heeft gesteld dan zijn er vergaande maatregelen nodig. Een doel is bijvoorbeeld om de CO2 uitstoot in 2030 al met 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Nederland heeft doelen opgenomen in de Klimaatwet en er is het Urgenda vonnis, waarin de regering wordt gemaand haast te maken met de maatregelen. Voor het nieuw te vormen kabinet liggen er dus duidelijke uitdagingen. Nederland stevent nu af op een CO2 reductie van 43% in 2030. Het doel was 49%. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben doelen gesteld van tegen de 60%. VVD-prominent Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord 2019, vindt dat zijn partijgenoot Rutte te positief is over de inzet van Nederland. De veranderingen die voor 2050 zijn gepland zijn echter veel ingrijpender. Dan moet de uitstoot van CO2 immers op nul staan zo is nu de afspraak.

Plannen maken en bijsturen

Alle deskundigen zijn het erover eens dat het kabinet niet kan afwachten. Het IPCC klimaatrapport noopt tot snelle actie. Daarom is het advies aan Nederland om nu te starten met maatregelen. Deze moeten misschien in de loop van de tijd worden bijgesteld en aangescherpt, maar dan is er in ieder geval alvast actie ondernomen. Sommigen vergelijken het met de coronacrisis. Toen werden er ook maatregelen genomen terwijl er nog veel onduidelijkheid was. Eenzelfde strategie moet nu ook worden toegepast op de klimaatverandering.

Bron: NRC Next