Coronacrisis maakt bouwen voor de middenstand nog urgenter

24 april 2020

De coronacrisis vraagt veel van mensen in essentiële beroepen. Maar volgens een aantal vooraanstaande deskundigen laat het ook de noodzaak zien om huizen te bouwen voor de middenstand. De huidige gemiddelde huizenprijs van 326.000 euro is voor deze  groep onhaalbaar. Onder andere Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Onno Hoes (voorzitter NVM) zijn van mening dat het nu het moment is om na te denken over betaalbare woningen voor de mensen waar nu zo hard voor wordt geapplaudisseerd.

Leren van de vorige crisis

Tijdens de crisis van 2008 kreeg de bouwsector harde klappen. Zo’n 30% van de werknemers in deze sector verloor zijn baan.  In een grote stad als Rotterdam, waar jaarlijks zo’n 3.000 nieuwe huizen nodig zijn, werden er tijdens het dieptepunt van de crisis maar zo’n 600 per jaar opgeleverd. Die achterstand is tot op de dag van vandaag nog niet ingelopen. Door nu wel goed te anticiperen en te bouwen voor de middenstand kan worden voorkomen dat de woningnood nog erger wordt dan die al was. Wethouder Bouwen van Rotterdam Bas Kurvers staat dan ook vooraan om te pleiten voor steun voor de bouwsector.

Coronacrisis maakt bouwen voor de middenstand nog meer urgent

Bouwprojecten op langere termijn onder druk

De huidige coronamaatregelen baren de bouwsector grote zorgen. Bouwprojecten lopen nu nog wel door, maar er dreigen tekorten aan personeel en materialen omdat andere bedrijven stil liggen. Daar komt bij dat projecten worden verschoven naar een later moment. Investeerders zijn terughoudend geworden, vooral omdat banken terughoudend zijn met het verstrekken van kredieten. Al deze factoren dragen ertoe bij dat er een dip in de bouw van nieuwe woningen ontstaat. En dat geldt dan zeker voor het bouwen van huizen voor de middenstand, want die doelgroep stond al onder zware druk.

Pakket maatregelen om de bouw te steunen

De deskundigen stellen een pakket van maatregelen voor om de bouwsector te helpen en ook de mensen die in vitale beroepen werken te helpen bij de aankoop van een woning. Zo stellen zij voor om de Btw op bouwmaterialen te verlagen naar 9%. Daarnaast moet er een aantrekkelijke starterslening komen voor starters op de woningmarkt. Voorts moeten de regels voor stikstof en Pfas worden versoepeld en vereenvoudigd en de regels voor het toewijzen van bouwlocaties worden vereenvoudigd. Alleen zo kan de bouwsector door deze crisis worden geholpen en blijft de schade op langere termijn beperkt.

Bron: Het Financieele Dagblad